Spring menu over

Materielpuljen er en pulje, som Folkeoplysningsudvalget i Hillerød Kommune har afsat midler til. Læs om mulighederne for at søge støtte til jeres foreningsmateriel.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Hillerød Kommune kan søge. Kravet er blot at der ydes en form for egenfinansiering/egen arbejdskraft.  Egenfinansieringen udgør som hovedregel 50 % af anskaffelsesprisen.

Der kan søges tilskud til nyt materiel, der indgår som en naturlig del af foreningens aktiviteter.

Der kan som hovedregel ikke ydes tilskud til:

  • personligt udstyr (fx fodboldstøvler, spilletrøjer, ketsjere osv.)
  • mesterskaber
  • præmier ved mesterskaber/turneringer/stævner

Ansøgninger modtages løbende gennem året. Ansøgningsfrister kan findes under Folkeoplysningsudvalgets mødeplan.

I forbindelse med din ansøgning behandler vi dine personoplysninger. Din ansøgning vil blive fremlagt på et åbent dagsordenspunkt i Folkeoplysningsudvalget.

Kultur, Idræt og Fritid

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo