Spring menu over

Hensigten med § 18 og § 79 i Serviceloven er at styrke det frivillige sociale arbejde.

Hvis din forening, organisation eller gruppe har indsatser eller planlægger aktiviteter, der lever op til tildelingskriterierne for en af de to puljer (§ 18 og § 79), kan der søges om økonomisk tilskud.

Puljen for 2023 kan søges fra 12. september til 31. oktober 2022. 

Yderligere oplysninger:
Faglig leder Frivillighed og Forebyggelse Tinne Simonsen, tlf. 7232 5317.

 

Sådan søger du om § 18 og § 79 midler

Benyt ansøgningslinket "Søg støtte" og budgetskabelonen til opstilling af udgifter og indtægter.

Send ansøgningsskema med relevante bilag til mailen kulturogudvikling@hillerod.dk 

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2022. 

 

  • Senest to måneder efter projektet/aktiviteten er afsluttet, skal der indsendes et regnskab til kulturogudvikling@hillerod.dk. Hvis I ikke indsender regnskab, kan I ikke søge støtte til aktiviteter eller projekter året efter.
  • Ubrugte midler skal betales tilbage til kommunen på: Reg. 4319 konto 11970524 senest samtidig med indsendelse af regnskab.
  • Ved tildeling af støttebeløb på over 20.000 kr. kan indstillingsudvalget anmode om en evaluering i forbindelse med indsendelse af regnskabet.

Hent ansøgningsskemaet til § 18 og § 79 i Lov om Social Service

Hent budgetskabelon til Frivilligt Socialt Arbejde

Vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget 2022

Kultur, Idræt og Fritid

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo