Spring menu over

 

Foreninger kan søge om tilskud til driftsudgifter til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år, når kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed.

Foreningen skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget for at få tilskud.

Lokaletilskuddet beregnes ud fra satser oplyst af Kommunernes Landsforening.

Driftstilskuddet udbetaltes årligt. Tilskud for 2021 er udbetalt. Du vil kunne finde information om tilskud for 2022, når der åbnes for ansøgninger.

 

Hillerød Kommune - logo