Spring menu over

Foreninger kan søge om tilskud til driftsudgifter til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år, når kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed.

Foreningen skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget for at få tilskud.

Lokaletilskuddet beregnes ud fra satser oplyst af Kommunernes Landsforening.

Driftstilskuddet udbetaltes årligt. Ansøgningsfrist for tilskud er 1. marts.

Foreningen søger gennem foreningsportalen.

Gå til foreningsportalen

Find information om udvalgets medlemmer, ansvarsområder, mødeplan, dagsordener og referater

Bemærk, foreningen skal årligt sende en erklæring om indhentelse af børneattester for at modtage tilskud eller låne lokaler

Kultur, Idræt og Fritid

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo