Spring menu over

Den boligsociale pulje støtter aktiviteter, der fremmer trygge og attraktive boligområder og et boligområdes sammenhængskraft, og hvor projekterne har en positiv betydning for børn og unge. Puljen kan også søges til aktiviteter, som ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt boligområde, men som giver deltagerne nye oplevelser og fællesskaber, der kan højne den enkeltes sociale og kulturelle kapital.

Der kan søges støtte til materialer, forplejning, honorarer, lokaler eller andet, der er afgørende for at gennemføre aktiviteten og opnå det opstillede mål. Ansøgere kan være både institutioner, foreninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner på vegne af grupper, og puljen kan ansøges løbende. 

EVALUERING OG REGNSKAB

Senest 2 måneder efter at projektet er afsluttet, skal du sende evalueringsskemaet og et regnskab til kulturogudvikling@hillerod.dk. Eventuelle ubrugte midler skal tilbageføres til kommunen. 

Har du spørgsmål om puljen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Tinne Simonsen på tlf. 7232 5317.

Projekter der prioriteres:

- Aktiviteter som fremmer oplevelser, samvær, aktiviteter m.m.,
som styrker sammenhold og fællesskab på tværs af social-, etnisk- eller
kulturel baggrund, eller som skaber forudsætninger for deltagelse i
sådanne aktiviteter
- Tværgående projekter, der involverer flere aktører
- Udvikling af nye initiativer og aktiviteter.

Kultur og Udvikling

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo