Spring menu over

 

Der er afsat midler til en Bevæg dig for livet pulje for at understøtte målsætningen og aktiviteterne under Bevæg dig for livet partnerskabet mellem Hillerød Kommune, DGI, DIF, Nordea Fonden og Trygfonden.

 • Aktiviteter, der bidrager til, at foreningerne i Hillerød Kommune får flere aktive medlemmer.
 • Opstart af nye foreninger og fællesskaber.
 • Aktiviteter, som bidrager til, at flere deltagere finder vej ind i eksisterende tilbud om motion og bevægelse.
 • Tiltag, der sikrer rekruttering af nye frivillige.
 • Initiativer, der understøtter en bedre kommunikation omkring idrætstilbud i Hillerød Kommune.

 • Udviklingsinitiativer målrettet borgere, som ikke er fysisk aktive eller som står uden for foreningsfællesskabet, fx særligt sårbare grupper.
 • Partnerskaber mellem fx lokale foreninger, kommunale institutioner og selvorganiserede grupper.
 • Øvrige finansieringsmuligheder.

 • Faste driftsmæssige udgifter.
 • Elitesatsninger.
 • Projekter med kommercielt sigte.

 • Etablerede foreninger.
 • Borgerinitiativer.
 • Kommunale institutioner og afdelinger eller private virksomheder under forudsætning af et samarbejde med det lokale civilsamfund og/eller foreninger.

Ansøgninger der ligger inden for et tilskudsbeløb på max 20.000 kr. behandles administrativt, og der kan forventes svar inden for en måned.

Ansøgninger, der ligger over et tilskudsbeløb på 20.000 kr. forelægges Idræt- og Sundhedsudvalget til godkendelse på et efterfølgende udvalgsmøde. Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger vil få lejlighed til at udtale sig til ansøgningerne.

Fælles for begge er, at ansøger ikke er garanteret det fulde beløb, såfremt det vurderes, at midlerne kan bidrage til gennemførelse af projektet i mindre skala eller til en del af projektet.

Når projektet er afsluttet, skal der indsendes dokumentation for brug af det bevilgede tilskud senest 2 måneder efter afslutningen.

Ansøger kan blive kontaktet af en medarbejder i forvaltningen efter projektets afslutning med henblik på at dele viden om effekten af initiativet/projektet samt give mulighed for at formidle den gode historie.

Læs mere om Bevæg dig for livet - sammen om et aktivt Danmark

I forbindelse med din ansøgning behandler vi dine personoplysninger og ansøgninger vil blive fremlagt på et åbent dagsordenspunkt i Idræt og Sundhedsudvalget.

Kultur, Idræt og Fritid

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo