Spring menu over

Hvis du skal holde et arrangement, får du her en guide til, hvad du skal gøre. Det kan være du vil have en stadeplads, opsætte en scene eller tilbyde udendørs servering på torvet eller i gågaden.

Du kan se, hvilke tilladelser, du skal søge, hvor du kan holde arrangementet, hvilke støttemuligheder, du har, og finde information om det praktiske i forbindelse med afvikling af arrangementet.

Guide til planlægning af arrangementer

Som forening er der en række ting, der skal være på plads, inden du kan holde arrangementet. 

Har du behov for kommunale lokaler eller arealer til dit arrangement som fx en gymnastiksal, idrætshal eller fodboldbane, skal du søge Kultur, Idræt og Fritid.Lån af lokalerSøger du fx en stadeplads på Torvet eller ønsker at holde et loppemarked, motionsløb eller event på et offentlig areal søger du her:

Hvis du ønsker at opsætte en større scene, telt eller andet skal du ofte søge tilladelse hos bygningsmyndigheden fx hvis:

  • Du skal opstille telte, scener, tribuner og andre konstruktioner, specielt, hvis disse ikke er certificerede.
  • Dit arrangement foregår på et sted, som er omfattet af lokalplan/byplan eller fredning. 

Find ud af om dit arrangement kræver byggetilladelse

 

Hvis du vil arrangere overnatning på skoler, i børnehaver, sportshaller og andre institutioner m.m., skal du indhente forskellige tilladelser før overnatningen må finde sted. Læs mere om hvordan du søger:

Indhent fuldmagt fra Kultur og Udvikling:

Du skal have fuldmagt fra Kultur & Udvikling, da de skal sørge for at lokalet er ledigt.

Du sender din ansøgning senest 4 uger før første overnatning. I boksen nedenfor kan du søge Kultur og Udvikling om lån af lokaler.Find oplysninger om lån af kommunale lokaler og arealer

Hav styr på brandsikkerheden:

Du skal have godkendelse af arrangementet hos Frederiksborg, Brand og Redning (FBBR), så de ved at I bruger lokalet, hvis der skulle opstå brand. Du skal i den forbindelse bl.a. sende en DKV-plan (Drift, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

Du sender din ansøgning til FBBR senest 2 uger før første overnatning via nedenstående link: 

Søg om midlertidig overnatning i skoler, børnehaver etc.

Læs om lovgivningen for midlertidig overnatning

 

Brug af offentlige arealer

Skal du fx have en stadeplads på Torvet eller ønsker at holde et loppemarked, motionsløb eller event på et offentlig areal søger du her:

Opsætning af større konstruktioner og telte

Hvis du ønsker at opsætte en større scene, telte eller andet skal du ofte søge tilladelse hos bygningsmyndigheden fx hvis:

  • Der er mere end 150 personer i teltet.
  • Du skal opstille telte, scener, tribuner og andre konstruktioner, specielt hvis disse ikke er certificerede.
  • Dit arrangement foregår på et sted, som er omfattet af lokalplan/byplan eller fredning. 

Find ud af om dit arrangement kræver byggetilladelse

 

Du har mulighed for at søge forskellige puljer som forening eller privat person. Se mere om dine muligheder - tilskud op puljer.

Hillerød Kommune - logo