Spring menu over

Godkendte foreninger

Jeres forening kan låne lokaler, når foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening i Hillerød Kommune. 

Når foreningen er godkendt bliver foreningen oprettet i kommunens foreningsregister og får samtidig adgang til at kunne søge lokaler i kommunens lokalebookingsystem.

Læs mere om hvordan I opretter en forening og bliver godkendt i Hillerød Kommune.

Du skal være oprettet som bruger og tilknyttet en forening før du kan søge

Ikke godkendte foreninger

Andre foreninger fx grundejerforeninger og frivillige sociale foreninger kan låne lokale til større arrangementer som generalforsamling og foredrag. 

Du søger lokale til en ikke godkendt forening ved at sende en mail til booking@hillerod.dk. Mailen skal indeholde oplysninger om:

 • Formål med arrangementet
 • Antal personer
 • Behov for inventar
 • Dato
 • Tidspunkt

Private

Vi låner ikke lokaler ud til private.

Den årlige sæsonfordeling af lokaler og fodboldbaner

 1. Du skal en gang om året sende "Erklæring om indhentelse af børneattest".
 2. Du skal sørge for at foreningens oplysninger er synlige i foreningsregistret ”Sådan sørger man for at foreningsoplysningerne kan vises i kommunens offentlige foreningsregister".
 3. Du skal opgive, hvor mange aktive medlemmer foreningen har opdelt i aldersgrupper.

Du kan søge om lokaler og fodboldbaner for en sæson i lokale-bookingsystemet WFP.

Du vil modtage information om ansøgningsfrist og endelig fordeling på mail.

En sæson følger skoleåret, som er fra august til juni. Fodboldbaner er opdelt i en sommersæson (april til uge 42 i oktober) og en vintersæson (uge 43 i oktober til april).

Har du behov for lokaler eller fodboldbaner efter den årlige sæsonfordeling er fastlagt, kan du søge ledig tid i lokale-bookingsystemet WFP. 

Sådan får I adgang til lokalerne

Når foreningen er tildelt et lokale, skal I kontakte den tekniske serviceleder på lokaliteten.

I kan se hvem der er ansvarlig for lokalerne i xxoversigten (llink her)

Sted

TSL samt skolens kontaktperson til fritidsbrugere

Frederiksborg Byskole

Tlf. 72 32 78 00

Pernille Woer, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 03 55, pewo@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Lone Bundgaard, tlf. 72 32 78 00, lbun@hillerod.dk

Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm

Tlf. 72 32 74 00

 

Timm Larsen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 63, tilar@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Signe Nybo, tlf. 72 32 74 00, siny@hillerod.dk

Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup

Tlf. 72 32 74 00

 

Vladas Morozovas, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 32, vmor@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Jette Carøe, tlf. 72 32 74 00, jck@hillerod.dk

Hanebjerg Skole, afd. Gørløse & Uvelse

Tlf. 72 32 70 50

 

Kasper Hovland Rasmussen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 02, karas@hillerod.dk

Kontaktperson på skolen: Gitte Jørgensen, tlf. 72 32 75 31, gitj@hillerod.dk

Hanebjerg Skole, afd. Brødeskov

Tlf. 72 32 75 00

 

Jacob Mygdal, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 20, jacm@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Tina Lund Løfgren,  tlf. 72 32 75 51, till@hillerod.dk

Hillerødsholmskolen

 Tlf. 72 32 77 00

 

 

 

Kim Walther Andreasen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 62, kiwa@hillerod.dk

 

Jørn Pedersen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 71 57, jonp@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Pia Haubach Hedegaard, tlf. 72 32 77 00, piahh@hillerod.dk

Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby

Tlf. 72 32 70 90

 

Jesper Bentsen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 88 60, Mail: jebe@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Henrik Keck, tlf. 72 32 71 24, heke@hillerod.dk

Kornmarkskolen, afd. Skævinge

Tlf. 72 32 70 10

 

Peter Simonsen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 61,  pesi@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Margit Chrillesen, tlf. 72 32 70 14, mabc@hillerod.dk

Grønnevang Skole, afd. Nødebo

Tlf. 72 32 73 00

 

Vladas Morozovas, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 32 vmor@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Claudia Lehman, tlf. 72 32 73 83, clle@hillerod.dk

Grønnevang Skole, afd. Østervang

(tidligere Skanseskole)

Tlf. 72 32 71 30

Milan Stevanovic, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 21, mils@hillerod.dk

Preben Krag, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 88 47, prkr@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Vibeke Sørensen, tlf. 72 32 73 73, vs@hillerod.dk

Grønnevang Skole, afd. Jespervej

(tidligere Kulsvierskolen)

Tlf. 72 32 73 02

Matti Joachim Andersen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 18, matan@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Laura Friis, tlf. 72 32 73 72, frila@hillerod.dk

Sophienborgskolen

Tlf. 21 46 42 71

Karl-Erik Larsen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 16, kala@hillerod.dk

 

Kontaktperson på skolen: Elvir Bajramovik, tlf. 21 46 42 71, elba@hillerod.dk

Uvelse Fritidscenter

Tlf. 48 27 88 44

Per Larsen, Centerdirektør, træffes normalt i centret mandag - fredag kl. 9.00 - 16.00, eller efter aftale, tlf. 48 27 88 44, pl@ufc.dk

 

Tonny Larsen, Teknisk servicemedarbejder, tlf. 24 43 88 42

Føllegård i Skævinge

 

Peter Simonsen, Teknisk serviceleder, tlf. 72 32 87 61,  pesi@hillerod.dk

 

Føllegård Brugerråd kan kontaktes via Henning Andersen, henning@andersen.ms

 

Ved skader: Jette Foget (vedligeholdelsesplanlæg./Ejendomme), tlf. 72 32 03 12, jefog@hillerod.dk

Foreningen får adgang til kommunens lokaler ved hjælp af en nøglebrik.

I får nøglebrikken ved at kontakt den tekniske serviceleder på lokaliteten.

Nøglebrikken er personlig, og du får den udleveret af den tekniske serviceleder. Den tekniske serviceleder vil vejlede dig i, hvordan du bruger nøglebrikken.

Vær opmærksom på at du skal kontakte den tekniske serviceleder mindst en uge før, du skal bruge lokalet.

Har du behov for at låne lokaler i skoleferier, skal du sende en ansøgning til booking@hillerod.dk 

Du skal oplyse:

 • Hvad er din forenings navn
 • Hvilket lokale vil du låne
 • Hvad skal lokalet bruges til
 • Hvornår skal du bruge lokalet (dato og klokkeslæt)
 • Hvor mange skal bruge lokalet
 • Hvordan med rengøring? Gør din forening selv rent eller har I brug for at købe rengøring?

Din ansøgning skal sendes minimum 4 uger før, du skal bruge lokalet.

Jeres forening skal søge om tilladelse til at overnatte i kommunens lokaler. Kontakt Kultur og Udvikling for yderligere information.

Kontakt rådighedsvagten ved akutte problemer på tlf. 7232 8765. Det gælder også hvis ikke du kan tilkoble alarmen.

Kultur og Udvikling

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo