Spring menu over

Folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller låner lokaler, har pligt til årligt at afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen er en betingelse for, at kommunen kan yde tilskud eller anvise lokaler.

Bemærk at Hillerød Kommune kun skal modtage erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig sendes til kommunen, men er udelukkende til foreningens eget brug.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

  • Erklæringen skal afgives én gang årligt til den kommune, som foreningen hører under. Det er foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne, der afgiver erklæringen på foreningens vegne. Frist er 1. marts hvert år.
  • Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år. Det betyder, at alle foreninger der modtager tilskud eller låner lokaler i Hillerød Kommune skal afgive en erklæring overfor kommunen. Afgivelse af erklæringen påfører således ikke foreningen at indhente børneattester, når foreningen ikke ansætter eller beskæftiger personer med direkte kontakt med børn under 15 år. Digitalt via boksen selvbetjening der guider dig til virk.dk. Vælg kommune og klik på start.

SÅDAN SENDER DU ERKLÆRINGEN

  • Digitalt - benyt løsningen på virk.dk. 
  • E-mail - hent blanketten som pdf-fil, udfyld og send til borneattest@hillerod.dk 
  • Almindelig post - hent blanketten som pdf-fil, udfyld og send til Hillerød Kommune, Kultur, Idræt og Folkeoplysning, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

På virk.dk vælger du kommune og klikker på start

Send erklæringen som pdf-fil på e-mail eller med almindelig post

Hillerød Kommune - logo