Spring menu over

I kan få hjælp til fundraising fra Hillerød Kommune, hvis jeres forening er en kulturel forening eller er tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven og servicelovens § 18 og § 79.

Kontakt udviklingskonsulent Jorunn Lande Messel på mail jomes@hillerod.dk, hvis I har brug for hjælp og sparring.

Vær opmærksom på, at privatpersoner, private borgerforeninger, iværksættere og private erhvervsdrivende af juridiske og ressourcemæssige årsager ikke kan få rådgivning om fundraising.

  1. Beskriv projektets ”Hvorfor?”. Fonde støtter mennesker – ikke foreninger og formålsparagraffer, så vær målgruppeorienteret – ikke afsenderorienteret: Hvilken forskel gør jeres projekt for hvilken gruppe mennesker? Hvad er det for et problem, projektet er med til at løse?

  2. Vis, at I har styr på økonomien. Udarbejd en finansieringsplan og et budget med egenfinansiering. Søger I fx en fond om 200.000 kroner til et projekt til én million kroner, skal I i finansieringsplanen vise, hvordan I finder de resterende 800.000 kroner. Egenfinansiering er de midler I selv sætter af det projektet og hvor I viser fonden, at I selv tror på projektet.

  3. Gå i dialog med fondene. Når I har defineret projektets ”hvorfor”, og har udarbejdet en finansieringsplan og et budget, så ring til fonden og præsenter projektet. Fonden er din bedste rådgiver i forhold til at skære projektet til, og som også kan vurdere om projektet er relevant for fonden.

Som forening kan I søge støtte til jeres projekt hos private fonde, Statens Tilskudspuljer og Hillerød Kommunes puljer:

Private fonde:

Legatbogen

Statens Tilskudspuljer:

Statslige puljer

Puljer du kan søge i Hillerød Kommune:

Hillerød Kommunes puljer

Læs altid grundigt op på, hvad præcist fonden eller puljen støtter, inden I henvender jer og prøv at undgå at spørge om fakta, der står på fondenes hjemmeside, fx hvornår næste deadline er.

Fundraising

Kultur og Udvikling
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo