Spring menu over

Som erhvervsdrivende kan man have mange berøringsflader med det offentlige, og i mange situationer kan der opstå forskellige spørgsmål. Kvik Erhverv hjælper dig med at finde den rette vej ind i kommunen.

Hvis du i forvejen har en kontakt, og ved hvor du skal henvende dig i kommunen for at få svar på netop dit spørgsmål, skal du naturligvis gøre det, der er nemmest for dig.

Gennem KVIK Erhverv kan du få hjælp til at finde nye medarbejdere. Du får en kontaktperson i Jobcenteret, hvor du får et samlet forløb, der er tilpasset din forespørgsel. Du kan også få råd og vejledning om virksomhedspraktik, job med løntilskud, fleksjob og voksenlærlinge.

Jobcentret har kontakt med jobsøgere fra stort set alle brancher, og du kan både få hjælpe til rekrutteringsopgaver og med at finde medarbejdere til ledige stillinger.

Gennem KVIK Erhverv sørger vi for, at du får en kontaktperson i Jobcenteret, der rådgiver dig om,  hvordan I bedst muligt kommer igennem længere sygdomsforløb, eller hvordan I kan støtte en medarbejder med et handicap.

Har en af dine medarbejdere behov for efteruddannelse eller voksenuddannelse, kan du også få råd og vejledning om, hvordan du fx kan sende medarbejdere på efteruddannelse, mens Jobcenteret sørger for at vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden.

Hvornår skal der ansøges om byggetilladelse, hvordan kan en byggesag betragtes som en KVIK byggesagsbehandling? Eller hvilke krav er der til at opføre et konkret byggeri?

Spørgsmålene kan være mange, hvis man ønsker at  udvide sin virksomhed. Ved at benytte Kvik Erhverv får du hurtig respons og en indledende drøftelse af din sag. 

Du bliver henvist til den rette medarbejder med det samme, og du kan altid henvende dig til Kvik Erhverv og få status på din sag.

Læs mere om byggesagsbehandling

Læs mere om privat byggemodning

Hvert 4. år laver Hillerød Kommune en ny kommuneplan, som er den overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig. 

Lokalplanerne laver vi løbende. De indeholder de detaljerede planer for et bestemt område. Det kan derfor være en god idé at undersøge, om dit byggeprojekt holder sig inden for de gældende bestemmelser.

Hvis du er i tvivl om dit projekt kan rummes af lokalplanen eller kommuneplanrammen, kan du kontakte KVIK Erhverv, hvor vi kan tage  en snak om hvordan, og hvor der i givet fald kan findes plads til dit projekt.

Hvis du har spørgsmål om kommuneplanen eller en konkret lokalplan, kan du kontakte Kvik Erhverv, som henviser dig til den relevante sagsbehandler.

Læs mere om kommuneplanen

Læs mere om lokalplaner

Hvert år udbyder og sælger Hillerød Kommune grunde og ejendomme. Hvis du har interesse i at investere i Hillerød, kan du med fordel kontakte Kvik Erhverv, som kan vejlede dig og henvise dig til den relevante medarbejder.

Grunde til salg

 

Der kan være mange regler og forskrifter som du skal tage hensyn til som virksomhed.

Hvis du fx skal bygge nyt eller ændre din produktion, skal du i mange tilfælde søge om miljøgodkendelse, Hvis du ønsker at låne kommunens veje og pladser, skal du også ansøge om tilladelse.

Hvis du er i tvivl om, hvornår du skal ansøge om tilladelse, kan du med fordel kontakte KVIK Erhverv.

Læs mere om tilladelser

Læs mere om miljøhensyn og miljøgodkendelser

Du kan kontakte KVIK Erhverv på telefon 7232 2175.

Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 10 - 14

Torsdag kl. 12 - 17

Fredag kl. 10 - 12

 

 

Hillerød Kommune - logo