Spring menu over

Hvis den sygemeldte medarbejder ikke umiddelbart har mulighed for at vende tilbage på fuld tid, kan en delvis raskmelding være relevant. For eksempel hvis en medarbejder efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at starte på nedsat tid og herefter trappe op til sædvanlig tid.

Jobcentret kan yde sygedagpenge­refusion for de timer, den delvist raskmeldte medarbejder ikke kan arbejde, og kan desuden yde vejledning og hjælp til opkvalificering af den sygemeldte.

Jobcentret skal godkende en aftale om delvis raskmelding.

Nogle gange er det en mulighed, at medarbejderen slet ikke er væk fra arbejdspladsen under sin sygdom, men blot får nedsat sit timetal.

Kommunen kan yde sygedagpengerefusion for de timer, den delvist sygemeldte medarbejder ikke er på arbejdet.

Kontakt Jobcentret for at høre mere om delvis raskmelding og delvis sygemelding.

Jobcenter Hillerød

Telefontider:
Mandag-onsdag 10 - 14
Torsdag 12 - 17
Fredag 10 - 12

Hillerød Kommune - logo