Spring menu over

Ønsker du en alkoholbevilling, skal du søge Hillerød Kommunes Bevillingsnævn. Bevillingsnævnet består af repræsentanter fra kommunen, politiet, Horesta og 3F.

Du kan læse om, hvordan du søger og om rammerne for alkoholbevilling i restaurationsplanen her på siden.

Alkoholbevilling

Ønsker du at søge om en alkoholbevilling, kan du følge den trinvise vejledning, som findes i Hillerød Kommunes restaurationsplan.

Det er Hillerød Kommunes Bevillingsnævn, der træffer beslutningen i de tilfælde, hvor din ansøgning handler om:

  • en alkoholbevilling
  • godkendelse af bestyrere
  • tilladelse til udvidet åbningstid

Ønsker du at søge om alkoholbevilling, kan du finde information om, hvordan du gør i restaurationsplanen under punktet 'Det praktiske forløb - trin 1-5'. 

Hillerød Kommunes Restaurationsplan

Formålet med restaurationsplanen er at medvirke til skabelsen af et trygt natteliv og at sikre klare rammer for restaurationsejere.

Derfor er restaurationsplanen:

  • En vejledning for restauratører, der ønsker at søge om alkoholbevilling
  • Det planmæssige grundlag for myndighedernes behandling af ansøgninger om alkoholbevillinger.

Det er Politiet, der giver tilladelse til offentlig optræden – dog således at eventuelle ansøgninger om striptease, topløs servering og lignende forelægges for bevillingsnævnet, inden politiet træffer afgørelse.

Hillerød Kommune har nedsat et Bevillingsnævn bestående af 4 medlemmer fra byrådet herunder borgmesteren, 1 fra Horesta, 1 fra 3F og 1 fra politiet. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Bevillingsnævnets møder ligger hver tredje måned. 

Bevillingsnævnets medlemmer: 

Borgmester Kirsten Jensen (A)

Lars Ole Skovgaard Larsen (O)

Øzgen Yücel (V)

Peder Bisgaard (A)

Økonomichef Nick Kjær Skovgaard (Hillerød Kommune)

Katja Birgitte Slüter (Horesta)

Andreas Lønne Christensen (3F)

Frank Tjap Kølhede (Nordsjællands Politi)

 

 

Opkrævningen

Økonomi
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 10 - 17
Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo