Spring menu over

I Hillerød og Nordsjælland prioriterer vi uddannelse højt og vi arbejder for, at alle unge får en uddannelse.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er væsentlig for denne indsats. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er et netværk, der skal bidrage til, at unge får de bedst mulige betingelser for at få en uddannelse. Netværket består af repræsentanter fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, UU og regionen.

Vil du vide mere om Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er du velkommen til at kontakte Sabrina Spangsdorf, Kultur og Udvikling, tlf: 7232 5215.

Uddannelsesmødet 2022

Med titlen Rekruttering til velfærdsuddannelserne – fra grundskole til arbejdsplads sætter vi denne gang fokus på, hvordan vi får flere til at søge mod velfærdsuddannelserne og hvad der skal til for at det sker. Igennem en række vidensoplæg, inspirationsoplæg og paneldebat stiller vi bl.a. spørgsmålene:

1. Kan man bruge uddannelsesvejledningen til at løse samfundsmæssige problemstillinger?
2. Hvilke narrativer finder der blandt de unge og deres forældre om velfærdsuddannelserne – og kan vi ændre dette narrativ?
3. Hvordan kan vi ændre det almene gymnasium og gøre overgangen til professionsuddannelserne til et førstevalg?
4. Inspiration fra Munkevænget Skole i Kolding, erfaringerne med EUX Velfærd og IBO-modellen som alternativ brobygning
5. Hvad kan de kommunale arbejdspladser gøre for at blive bedre til at tiltrække og fastholde studerende inden for velfærdsuddannelserne?
6. Og hvordan kan man opbygge en arbejdspladskultur, hvor alle er en del af uddannelsen af næste generation?

Med Uddannelsesmødet 2022 har vi valgt at rette fokus mod de indbyggede dilemmaer, forslag til løsninger og konkrete tiltag målrettet grundskole, ungdomsuddannelse, professionshøjskole og arbejdsplads.

Kontakt udviklingskonsulent Sabrina Spangsdorf, tlf. 7232 5215, sasp@hillerod.dk, hvis du ønsker at få tilsendt hele programmet.

Dato: 27. april 2022 kl. 9.00 – 14.00 hos SOSU H, Konferencesalen 1. sal, Milnersvej 40, 3400 HillerødTilmelding kun via dette link: https://hillerod.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=85490
Tilmeldingsfrist: senest 20. april kl. 12.00.

Uddannelsesmødet er gratis og åbent for alle interesserede fra virksomheder, kommuner, UU, skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsforeninger og interesseorganisationer.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har til formål at skabe mulighed for, at kommuner i Nordsjælland i samarbejde med centrale aktører på uddannelsesområdet og erhvervslivet kan:

  • Arbejde for udvikling og styrkelse af det strategiske samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner beliggende i Nordsjælland.
  • Sikre det overordnede samarbejde om overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser, ungdomsuddannelser imellem og til de videregående uddannelser.
  • Komme med forslag til initiativer, der kan øge andelen af unge, der begynder og gennemfører en uddannelse, især en erhvervsuddannelse.
  • Fremme et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og arbejdsmarked.

 

Kultur og Udvikling

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo