Spring menu over

I Hillerød og Nordsjælland prioriterer vi uddannelse højt og vi arbejder for, at alle unge får en uddannelse.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er væsentlig for denne indsats. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er et netværk, der skal bidrage til, at unge får de bedst mulige betingelser for at få en uddannelse. Netværket består af repræsentanter fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, UU og regionen.

 

Uddannelsesmødet 2023

Med titlen Unge mellem uddannelse og arbejdsmarked – For lidt? For langsomt? For hurtigt? sætter vi denne gang fokus på matchet mellem de unge og arbejdsmarkedet.

Uddannelsesmødet byder denne gang på en række inspirationsoplæg, panelinterview med unge, og bud på løsninger til dilemmaer, hvor vi bl.a. kommer omkring spørgsmålene:

  1. Hvilke forventninger har de unge til deres kommende arbejdsliv og hvad skal der til for at de trives på arbejdspladsen?
  2. Hvordan kan man som virksomhed gøre det attraktivt for unge at søge læreplads og fastholde de unge i jobbet efterfølgende?
  3. Hvordan klæder vi bedst muligt de unge på til at begå sig i arbejdslivet og hvordan kan uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv sammen forme gode uddannelser?
  4. Alle vil gerne skole-virksomhedssamarbejdet, men det kan være svært i praksis, så hvad skal der til for at vi lykkes?
  5. Flere unge gymnasiestudenter får ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvad kendetegner gruppen og hvordan hjælper vi dem videre?
  6. Hvorfor oplever mange unge, at det er svært at vælge uddannelse? Hvilke udfordringer møder de og hvad kan skoler og uddannelsesinstitutioner gøre for at understøtte de unges valg?

Med Uddannelsesmødet 2023 har vi valgt at rette fokus mod de mange indbyggede dilemmaer og giver bud på løsninger og konkrete tiltag målrettet grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, offentlige og private arbejdspladser.

Kontakt sektionsleder Mia Brædstrup-Holm på byradssekretariatet@hillerod.dk, hvis du ønsker at få tilsendt programmet.

Dato: 20. april 2023 kl. 9.00 – 14.00 i Auditoriet på Skovskolen i Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

 

Tilmelding til uddannelsesmødet 2023
Tilmeldingsfrist: senest 11. april kl. 12.00.

Uddannelsesmødet er gratis og åbent for alle interesserede fra virksomheder, kommuner, UU, skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsforeninger og interesseorganisationer. Da der er begrænset antal pladser, er tilmelding baseret på først-til-mølle.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har til formål at skabe mulighed for, at kommuner i Nordsjælland i samarbejde med centrale aktører på uddannelsesområdet og erhvervslivet kan:

  • Arbejde for udvikling og styrkelse af det strategiske samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner beliggende i Nordsjælland.
  • Sikre det overordnede samarbejde om overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser, ungdomsuddannelser imellem og til de videregående uddannelser.
  • Komme med forslag til initiativer, der kan øge andelen af unge, der begynder og gennemfører en uddannelse, især en erhvervsuddannelse.
  • Fremme et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og arbejdsmarked.

 

Byrådssekretariatet

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo