Spring menu over

I Hillerød og Nordsjælland prioriterer vi uddannelse højt og vi arbejder for, at alle unge får en uddannelse.

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er væsentlig for denne indsats. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er et netværk, der skal bidrage til, at unge får de bedst mulige betingelser for at få en uddannelse. Netværket består af repræsentanter fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, UU og regionen.

 

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har til formål at skabe mulighed for, at kommuner i Nordsjælland i samarbejde med centrale aktører på uddannelsesområdet og erhvervslivet kan:

  • Arbejde for udvikling og styrkelse af det strategiske samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner beliggende i Nordsjælland.
  • Sikre det overordnede samarbejde om overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser, ungdomsuddannelser imellem og til de videregående uddannelser.
  • Komme med forslag til initiativer, der kan øge andelen af unge, der begynder og gennemfører en uddannelse, især en erhvervsuddannelse.
  • Fremme et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og arbejdsmarked.

 

Byrådssekretariatet

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo