Spring menu over

Nationale valgfag

Elever fra 7. klasse har obligatoriske valgfag.

Eleverne har undervisning i de valgfag, som Undervisningsministeriet har formuleret Fælles Mål for, men kommunerne kan også oprette deres egne valgfag. Læs mere om valgfag på ministeriets hjemmeside.

Kommunale valgfag

Kommunerne kan selv oprette sine egne valgfag, som ikke fremgår af Undervisningsministeriets valgfagsrække. Et kommunalt valgfag skal godkendes i Byrådet og beskrives med formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt en læseplan.

I Hillerød Kommune har vi udarbejdet tre kommunale valgfag, som er produceret i et samarbejde mellem udskolingslærere, pædagogiske afdelingsledere og Skoleafdelingen. Alle tre valgfag kan gennemføres selvstændigt eller integreres i et tværfagligt samarbejde med andre af folkeskolens fag, fx på skoler med særlige udskolingslinjer.

- Internationale relationer
- Krop og sundhed
- Science

Hillerød Kommune - logo