Spring menu over

Undervisningstilbud

Nyankomne indvandrer- og flygtningebørn fra 0. - 7. klasse indskrives fra dag ét i en klasse på distriktsskolen. Målet er, at eleverne lærer det danske sprog og trives i klassen ud fra et nærhedsprincip, hvor de får faglige og sociale fællesskaber med jævnaldrende på distriktsskolen. 

For unge indvandrere og flygtninge mellem 14 og 18 år, der ankommer senere end den almindelige skolestart, er der en modtagelsesklasse på 10. klasseskolen.

Optagelse i en Basis- eller modtagelsesklasse foregår i samarbejde med Skoleafdelingen.

Vejledning: Basissupport i dansk som andetsprog

Samarbejdsaftale: Basissupport i dansk som andetsprog

 

 

Modersmålsundervisning tilbydes undervisningspligtige børn fra 1. – 9. klassetrin, hvis mindst én af forældrene kommer fra lande, der er medlem af den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune har besluttet, at tilbuddet også gælder for elever i børnehaveklasse.

Dit barn kan tilmeldes modersmålsundervisning, hvis I har oprindelse i ét af disse lande: 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien*, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

*Hvis man kommer fra Storbritannien, skal man have boet i Danmark fra før 1/1-21, og samtidig skal man have søgt om et opholdsdokument fra Integration- og Udlændingestyrelsen før den 31/12-21, for at være berettiget til modersmålsundervisning.

Børn fra Færøerne og Grønland er berettiget til at modtage modersmålsundervisning.

 

Det er ikke længere muligt at tilmelde sit barn til modersmålsundervisning for skoleåret 2023/24

Der bliver åbnet op for tilmeldinger til skoleåret 2024/25 i februar 2024.

 

For skoleåret 2023/24 gælder følgende.

Hillerød Kommune opretter hold med modersmålsundervisning i fransk. I bliver kontaktet direkte af fransklæreren med yderligere information.

Ansøgninger på alle andre sprog, som har ønsket at modtage undervisning i København, er blevet videresendt til Københavns Kommune. I hører nærmere derfra til august omkring opstart.

Hillerød Kommune - logo