Spring menu over

Undervisningstilbud

Nyankomne indvandrer- og flygtningebørn fra 0. - 6. klasse indskrives fra dag ét i stamklassen på distriktsskolen. Målet er, at eleverne lærer det danske sprog og trives i stamklassen ud fra et nærhedsprincip, hvor de får faglige og sociale fællesskaber med jævnaldrende på distriktsskolen. 


Modtageklasse for sent ankomne indvandrere og flygtninge

For unge indvandrere og flygtninge mellem 14 og 18 år, der ankommer senere end den almindelige skolestart, er der en modtagelsesklasse på 10. klasseskolen.

Optagelse i en Basis- eller modtagelsesklasse foregår i samarbejde med Skoleafdelingen.

 

Modersmålsundervisning tilbydes undervisningspligtige børn fra 1. – 9. klassetrin, hvis mindst én af forældrene kommer fra lande, der er medlem af den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune har besluttet, at tilbuddet også gælder for elever i børnehaveklasse.

Dit barn kan tilmeldes modersmålsundervisning, hvis I har oprindelse i ét af disse lande: 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien*, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

*Hvis man kommer fra Storbritannien, skal man have boet i Danmark fra før 1/1-21, og samtidig skal man have søgt om et opholdsdokument fra Integration- og udlændigestyrelsen før den 31/12-21, for at være berettiget til modersmålsundervisning.

Børn fra Færøerne og Grønland er berettiget til at modtage modersmålsundervisning.

Tilmeldingsfrist til skoleåret 2023/2024 er fredag den 24. marts 2023.
Herefter er der lukket for tilmeldinger for det kommende skoleår.

Tilmeldingsskema til modersmålsundervisning

Hillerød Kommune - logo