Spring menu over

Nyankomne indvandrer- og flygtningebørn fra 0. - 6. klasse indskrives fra dag ét i stamklassen på distriktsskolen. Målet er, at eleverne lærer det danske sprog og trives i stamklassen ud fra et nærhedsprincip, hvor de får faglige og sociale fællesskaber med jævnaldrende på distriktsskolen. 

Her kan du læse om organiseringen af basisundervisning


Modtageklasse for sent ankomne indvandrere og flygtninge

For unge indvandrere og flygtninge mellem 14 og 18 år, der ankommer senere end den almindelige skolestart, er der en modtagelsesklasse på 10. klasseskolen.

Optagelse i en Basis- eller modtagelsesklasse foregår i samarbejde med kommunens tosprogskonsulent i Skoleafdelingen. Du kan kontakte konsulenten på tlf. 7232 5415.

Her kan du læse om modtagelsesklassen 

Modersmålsundervisning tilbydes undervisningspligtige børn fra 1. – 9. klassetrin, hvis mindst én af forældrene kommer fra lande, der er medlem af den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonmiske Sarbejdsområde (EØS). Kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune har besluttet, at tilbuddet også gælder for elever i børnehaveklasse.

Dit barn kan tilmeldes modersmålsundervisning, hvis I har oprindelse i ét af disse lande: 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Børn fra Færøerne og Grønland er også berettiget til at modtage modersmålsundervisning.

Tilmeldingsskema til modersmålsundervisning

Hillerød Kommune - logo