Spring menu over

Indskrivningsportalen er lukket for indskrivning til børnehaveklasse til august 2023.
Hvis du har et barn, der skal starte i børnehaveklasse i år, og er barnet endnu ikke indskrevet, foregår indskrivningen på jeres distriktsskole.
Her finder du kontaktinformation til skolerne samt en oversigt over vejnavne i skoledistrikterne.

Find skolerne og se dit skoledistrikt

Indskriv dit barn inden den 30. november

Fra daginstitution til fritidsordning - HFO

Hvis dit barn går i en kommunal daginstitution i Hillerød Kommune, bliver barnet automatisk meldt ud af daginstitutionen og optaget i Tidlig HFO pr. 1. maj det år, hvor barnet starter i skole.

Du skal selv melde dit barn ud af daginstitutionen, hvis barnet ikke skal starte i Tidlig HFO. Husk at der er et udmeldelsesvarsel på løbende måned + en måned.
Du melder dit barn ud af daginstitutionen i den digitale pladsanvisning

Meld dit barn ind eller ud af HFO

Når du indskriver dit barn i indskrivning.dk, har du mulighed for at anmode om optagelse på en anden distriktsskole. 


Særligt vedr. Frederiksborg Byskole og Sophienborgskolen 

  • Du kan ikke anmode om, at dit barn optages på Frederiksborg Byskole, med mindre barnet allerede har ældre søskende på skolen. Byrådet vedtog den 27. november 2019, at Frederiksborg Byskole udelukkende kan optage børn fra eget skoledistrikt i børnehaveklasse. Denne begrænsning skal sikre den nødvendige kapacitet til børnene i distriktet. Frem til august 2024 kan skolen dog optage søskendebørn i børnehaveklassen, hvis der er ledige pladser.
  • Du kan ikke anmode om, at dit barn optages på Sophienborgskolen, med mindre barnet allerede har søskende på skolen. Byrådet har besluttet, at Sophienborgskolen udelukkende kan optage elever fra eget distrikt på alle klassetrin fra den 1. februar 2022. Samtidig besluttede byrådet en garanti for optagelse af søskende til nuværende elever på skolen.

Udsat skolestart
Alle børn starter som udgangspunkt i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år. Dit barns skolestart kan udsættes, hvis særlige årsager taler for en skoleudsættelse.
Hvis du ønsker at søge om skoleudsættelse for dit barn, skal du udfylde et ansøgningsskema sammen med lederen eller pædagogen i jeres dagtilbud.
Ansøgningsfristen er den 30. november.

Tidlig Skolestart
Børn, der fylder 5 år senest den 30. september, kan indskrives til skolestart i august, hvis det forventes at barnet kan følge undervisningen.
Fristen for ansøgning om tidlig skolestart er den 30. november.

Hvis du flytter til Hillerød Kommune og har børn i den undervisningspligtige alder, kontakter du distriktsskolen, som kan optage alle børn i skoledistriktet.
Hvis du ønsker at indskrive dine børn på en anden skole i kommunen, kontakter du den ønskede skole, for at høre om der er plads.

Skolerne kan optage børn fra andre distrikter, indtil de har 24 elever i gennemsnit på årgangen.

Skoleafdelingen

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo