Spring menu over

Skoleindskrivning til 0. klasse for børn, der fylder seks år i 2024, begynder den 2. oktober 2023. Forældre modtager besked i Aula samt brev i digital post/e-boks ved udgangen af september måned.

Er du i tvivl om hvilken skole dit barn skal indskrives på, eller ønsker du at læse mere om Hillerød Kommunes folkeskoler, kan du følge disse links. 

Skoler og skoledistrikter
Velkommen til folkeskolerne

 

Informationsmøder på skolerne blev afholdt i uge 40 og 41. 

 

Indskriv dit barn i perioden 2. oktober - 30. november 2023.

Når du indskriver dit barn til skole, kan du anmode om optagelse på en anden distriktsskole. 


Særligt vedrørende Sophienborgskolen 

Hillerød Byråd behandler den 29. november 2023 en sag om elevgrundlaget til Sophienborgskolen, og vil forventeligt beslutte, at Sophienborgskolen igen kan optage elever fra andre skoledistrikter.

Brev til forældre om indskrivning på Sophienborgskolen

 

Vedrørende Frederiksborg Byskole

Du kan ikke anmode om, at dit barn optages på Frederiksborg Byskole, medmindre barnet allerede har søskende på skolerne.
Byrådet vedtog den 22. februar 2023, at skolen udelukkende kan optage børn fra eget skoledistrikt på alle klassetrin. Denne begrænsning skal sikre den nødvendige kapacitet til børnene i distriktet.
Der er søskendegaranti i ti år til søskende til nuværende elever på Frederiksborg Byskole, så nye elever stadig kan optages på skolen, selv om de bor i andre distrikter.

Hvis dit barn går i en kommunal daginstitution i Hillerød Kommune, bliver barnet automatisk meldt ud af daginstitutionen og optaget i Tidlig HFO pr. 1. maj det år, hvor barnet starter i skole.

Du skal selv melde dit barn ud af daginstitutionen, hvis barnet enten skal starte på privatskole, på en anden skole uden for Hillerød Kommune, eller hvis det ikke skal starte i tidlig HFO.
Der er et udmeldelsesvarsel på løbende måned + en måned.

Du melder dit barn ud af daginstitutionen i den digitale pladsanvisning

 

Udsat skolestart
Alle børn starter som udgangspunkt i 0. klasse det år, de fylder 6 år. Skolestarten kan udsættes, hvis særlige årsager taler for en skoleudsættelse.
Hvis du ønsker at søge om skoleudsættelse for dit barn, skal du udfylde et ansøgningsskema sammen med lederen eller pædagogen i jeres dagtilbud.
Ansøgningsfristen er den 30. november.

Tidlig skolestart
Børn, der fylder 5 år senest den 30. september, kan indskrives til skolestart i august, hvis det forventes at barnet kan følge undervisningen.
Fristen for ansøgning om tidlig skolestart er den 30. november.

Hvis du flytter til Hillerød Kommune og har børn i den undervisningspligtige alder, kontakter du distriktsskolen, som kan optage alle børn i skoledistriktet.
Hvis du ønsker at indskrive dine børn på en anden skole i kommunen, kontakter du den ønskede skole, for at høre om der er plads. Se oversigt her

Skolerne kan optage børn fra andre distrikter, indtil de har 24 elever i gennemsnit på årgangen.

Skoleafdelingen

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo