Spring menu over

Hvis du har behov for vejledning til at komme videre til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, kan du finde hjælp på denne side

UUH er et kommunalt samarbejde mellem Halsnæs og Hillerød Kommuner. UUH vejleder i grundskolen fra 7. klasse og op til du er fyldt 25 år eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse.

Besøg UUHs hjemmeside, og læs mere om, hvordan de kan vejlede

På Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside kan du få hjælp til uddannelsesvalg og se adgangskrav med videre.
Her finder du e-vejledningen

Du kan ikke få tilskud til et efterskole- og højskoleophold hos Hillerød Kommune. Men du kan læse om mulighederne for statslig støtte.

Beregn den samlede egenbetaling for et efterskoleophold

Find en efterskole

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til det 3-årige uddannelsesforløb.

Det er det faktum, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Unge op til 25 år kan starte et STU-forløb.

Hillerød Kommune - logo