Spring menu over

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én samlet indgang til kommunen. Sammen har vi ansvaret for at koordinere de nødvendige indsatser der sikre, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse, efter at du har afsluttet dit grundskoleforløb.

 

  • Én uddannelsesplan

Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Denne er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt. Gennem uddannelsesplanen sikre vi også at de baggrundsoplysninger og den historik du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.

  • Én UngeGuide

Har du af personlige eller sociale årsager behov for en støtte, kan du fra 8. klasse få tildelt en UngeGuide. En Ungeguide er en UU-vejleder, der kan hjælpe dig med at navigere i og koordinere din kontakt med kommunen, og komme godt i gang med en ungdomsuddannelse eller et forberedende tilbud. Støtten beholder du frem til, at du er godt i gang med uddannelse eller har beskæftigelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Sådan kontakter du os

Du kan som ung i alderen 15-25 år, eller som forældre, henvende dig til den kommunale ungeindsats og få hjælp i spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse. I Hillerød Kommune er UUH (Ungdommens Uddannelsesvejledning) indgangen til KUI.

Du kontakter den kommunale ungeindsats ved at

  • ringe til os på telefon: 7232 5700
  • skrive til os via e-mail på uu@hillerod.dk (ikke personfølsomme oplysninger)

Endelig kan du henvende dig personligt på UUH (Ungdommens Uddannelsesvejledning Halsnæs-Hillerød) på Nordre Jernbanevej 6 i Hillerød.

Her hjælper vi dig, uanset om du har brug for vejledning, eller om du har brug for hjælp til at få koordineret en særlig indsats omkring dine problemstillinger.

Den forberedende grunduddannelse er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen eller som har lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

  • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job?
  • Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?
  • Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?
  • Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?
  • Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?
  • Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?

Så kan en FGU være rigtig god for dig

Her kan du læse om Forberedende Grunduddannelse i Nordsjælland

Tænker du at den forberedende grunduddannelse kunne være det rette tilbud til dig, skal du kontakte den kommunale ungeindsats.

For at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering. Hvis du er i målgruppen for et FGU tilbud, sørger din vejleder for, at du bliver tilmeldt.

Ungdommens Uddannelsesvejledning UUH

Nordre Jernbanevej 6, bygning B, 1. sal, 3400 Hillerød

Åbningstider:

Mandag - torsdag 8 - 15
Fredag administrationen lukket (uu-vejledere kan træffes)

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo