Spring menu over

Her kan du logge på vores Digitale pladsanvisning. Her kan du skrive dit barn op til en institutionsplads, ændre behovsdatoer eller søge om friplads.

Pladsanvisningen

Når du skal skrive dit barn op til daginstitution eller HFO skal du gøre det via vores Digitale Pladsanvisning.

Du kan læse mere om reglerne for pasningsgarantien og garantidato i vores visitationsregler.

Når dit barn fylder 3 år skal det videre i børnehave. Du skal derfor sørge for i god tid, at skrive op til de institutioner, du ønsker at få anvist plads til.

Går dit barn i integreret institution, overflyttes det automatisk til den pågældende institutions børnehave

Hvornår kan du forvente at få et tilbud om daginstitutionsplads?

Dit barn vil som hovedregel få tilbud om plads i dagtilbud cirka to til tre måneder før start.

Går dit barn allerede i et dagtilbud i Hillerød Kommune, og har I ønsket at skifte til en anden institution i kommunen, vil I modtage et tilbud, når og hvis der bliver ledig kapacitet i den ønskede institution.

Du vil modtage tilbuddet digitalt, hvis du har Digital post, og hvis du er fritaget for dette, kommer brevet med almindelig post.

Hillerød Kommune har pasningsgaranti. Du kan læse mere om dette i vores visitationsregler.

Du får en garantidato, den dag du ønsker plads (behovsdatoen) til dit barn, hvis du har skrevet det op minimum 3. måneder før.

Ønsker du en plads til dit barn tidligere end 3 måneder fra opskrivningsdatoen, forsøger vi så vidt muligt at imødekomme dit ønske, dog skal du vide at garantidatoen er tidligst tre måneder fra opskrivningsdatoen.

Garanti direkte efter barsel

Hvis dit barn har brug for pasning direkte fra barsel (det vil sige 26 uger), skal du sende din ansøgning senest otte uger inden din behovsdato, og så er barnet garanteret en plads senest fire uger efter din behovsdato.

Du skal selv udmelde dit barn via vores Digitale Pladsanvisning.
Hos os er udmeldelsesvarsel - indeværende måned plus en måned.

Skal dit barn i privatskole, skal du være opmærksom på, at du selv skal sørge for udmeldelsen.

Der gælder samme frister for udmeldelse, hvad enten det drejer sig om daginstitution, dagpleje eller HFO.

For HFO1 gælder det, at der automatisk overflyttes til klub efter 3. klasse, hvis barnet ikke er udmeldt.

Er du på barsel eller har forældreorlov, kan du benytte dig af tilbuddet om en deltidsplads til dit barn.

Hvis du ønsker, at ansøge om en deltidsplads til dit barn, skal du sende en mail til Dagtilbud Børn her.

I din mail oplyser du;

  • Forældrenes cpr nr.
  • Barnets cpr nr.
  • Perioden du ønsker at søge om deltidsplads.
  • Du skal også vedhæfte dokumentation for barsel- eller forældreorlov.

Du modtager en bekræftelse fra os i din digital post, hvor du kan se perioden, du har ansøgt for, samt information om deltidspladsen. Du er velkommen til at kontakte os i Pladsanvisningen for mere information.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge om deltidsplads, før dit barn har fået en plads i et dagtilbud. Du skriver dit barn op til en plads via Digital Pladsanvisning.

Læs mere om kriterierne i vores retningslinjer , hvis du vil benytte dig af en deltidsplads

Du har mulighed for et kombinationstilbud til dit barn, hvor du kan kombinere privat pasning i dit eget hjem, med en plads i en daginstitution.

For at kunne benytte et kombinationstilbud, skal du kunne dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Hvad er et arbejdsbetinget behov?

Det dokumenterede behov skal være på mindst 10 timer ugentligt. Den samlede brug af pasningstilbud, må ikke overstige dagtilbuddets almindelige åbningstid, set over en periode på mindst 4 uger. Den almindelige åbningstid er for tiden 50,5 timer i en daginstitution og 48 timer i dagplejen.

Et kombinationstilbud kan blive etableret fra barnet er 26 uger gammelt.

Læs mere om kriterierne i vores retningslinjer for kombinationsplads, hvis du vil benytte dig af en kombinationsplads.

Her kan du læse mere om mulighederne for privat pasning

Pladsanvisningen

Dagtilbud Børn
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag og tirsdag kl. 10 – 14
Onsdag lukket
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo