Spring menu over

Du kan søge om økonomisk friplads via Den Digitale Pladsanvisning her

Kan jeg søge om økonomisk friplads til mit barn?

Du kan søge økonomisk friplads, hvis husstandens samlede indtægter er under: 583.700,00 kr. årligt gældende for 2022.
Med husstanden menes forældre, hvis barnet bor på samme adresse som begge forældre. Hvis barnet bor hos den ene forælder, er det denne forælders indtægt samt evt. ny ægtefælle eller samlevers indtægt, der lægges til grund for fripladsberegningen.

Du kan ikke søge om økonomisk friplads til private SFO'er.

Månedlig genberegning af økonomisk friplads

Vi genberegner løbende det økonomiske fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst har ændret sig ud over en vis grænse. Det sker via oplysninger fra Skattestyrelsens indkomstregister, så for lidt eller for meget tildelt fripladstilskud bliver trukket fra eller lagt til den efterfølgende opkrævning af forældrebetaling for dagtilbudspladsen.

Omberegning

Du skal til brug for omberegningen oplyse os om alle forhold, som har betydning for størrelsen af det økonomiske fripladstilskud. Forældrene har dog ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, medmindre det er oplysninger om:

  • indkomst fra selvstændig virksomhed
  • oplysninger om indkomster, som ikke er skattepligtige her i landet

Forældres oplysningspligt

Du har pligt til at oplyse borgerservice i forhold til ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre ændringer, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud. Ved ændringer skal du lave en ny ansøgning via den Digitale Pladsanvisning.

Skal jeg søge om friplads til søskendebørn?

Hvis man har et barn i institution og får økonomisk friplads til dette barn, skal man ikke søge på ny, hvis en søskende bliver tilmeldt i institution, dagpleje eller HFO.

Du skal være opmærksom på

Ved ændring af prisen for daginstitution, bliver den beregnede fripladsbevilling automatisk ændret på indbetalingskortet.

For ansøgere som er berettiget til økonomisk friplads, vil bevillingen gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.

Økonomisk friplads

Borgerservice
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo