Spring menu over

Kompetence-café - få hjælp til at finde et job

Hver torsdag fra kl. 15 til kl. 17 kan alle borgere på rådhuset få præsenteret jobåbninger og få hjælp til at optimere deres jobnet-cv.

 

Råd og vejledning

Der er åbent for personligt fremmøde i Jobcentret torsdage fra kl. 12-14.

Det kan være dig, der indkvarterer ukrainere eller dig, der kommer fra Ukraine og har brug for hjælp til dine spørgsmål. 

 

Hillerød Kommune yder økonomisk tilskud til ukrainske borgere og værtsfamilier

Der kan ydes tilskud til udgifterne til kost og andre fornødenheder. Der ydes ikke tilskud til logi, og tilskuddet gives frem til, at der er givet opholdstilladelse. Tilskuddet til kost og andre fornødenheder gives efter fastsatte takster.

Taksterne svarer til det beløb der gives når ukrainerne får opholdstilladelse og kan modtage integrationsydelse.

 

Pr. dag

Pr. uge

Enlig uden børn:

100

700

Enlig med børn: 

230

1610

Par uden børn

210

1470

Par med børn:

380

2660

Henvendelse vedr. dette kan rettes til: Jobcentret, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Åbningstid ved personligt fremmøde: Torsdage fra kl. 12-14.

Hvis du ikke kan møde frem i ovenstående åbningstider, er du altid velkommen til at kontakte jobcentret via kommunens hovednummer 7232 0000

 

 

Hillerød Kommune - logo