Spring menu over

Hvordan ansøger vi?

 • I skal udfylde en ægteskabserklæring tidligst 4 måneder før vielsesdatoen på www.borger.dk. På denne skriver I blandt andet, ønsket dato, gæster mv. 
 • Skal I giftes i kirke, skal I også udfylde ægteskabserklæring på www.borger.dk - I vil få tilsendt prøvelsesattest som skal afleveres der hvor I skal giftes.
 • Sagsbehandlingstiden er cirka 3 uger fra alle oplysninger er modtaget, hvis vielsesdatoen er ude i fremtiden kan I forvente at høre fra os cirka 4 uger før vielsen. I vil modtage aftale eller prøvelsesattest med praktiske oplysninger via Digital Post.            

Hvor kan vielsen være?

 • Vielser foregår som udgangspunkt altid på rådhuset. Hvis et byrådsmedlem stiller sig til rådighed, er det muligt at blive gift andre steder i Hillerød. I er velkomne til selv at tage kontakt til et byrådsmedlem, eller vi kan hjælpe med at undersøge muligheden for jeres ønske - kontakt oplysninger findes på siden om byrådsmedlemmer

Hvornår kan I blive viet?

 • Hverdage er der vielse på rådhuset, som udgangspunkt,
  • mandag - tirsdag mellem kl. 10 - 14
  • onsdag - lukket
  • torsdag mellem kl. 10 - 16.30 
  • fredag mellem kl. 10 - 12.30  
 • Vielser på lørdage er første lørdag i måneden og tredje lørdag i måneden mellem kl. 10 - 12 - hvis én af lørdagene falder på en helligdag eller en lukkedag, foretages der ikke vielse. Se de datoer hvor det kan være muligt at blive viet om lørdagen, under afsnittet "Særlige datoer for vielse" - der tages forbehold for dagene kan være fuldt booket.

 • Der foretages ikke vielse på helligdage eller lukkedage. 

Til vielsen skal der være to vidner, kommunen kan ikke stille med vidner på lørdage. Der tages forbehold for der kan være fuldt booket. 

Vielser foretages ikke på helligdage eller lukkedage. 

Særlige datoer hvor der vies på rådhuset om lørdagen, dette grundet helligdage og lukkedage.

 • der er lukket mellem jul og nytår 
 • februar 2024 - vies der lørdag 3. februar og lørdag den 24. februar
 • maj 2024 - vies der lørdag 4. maj og lørdag den 25. maj
 • juli 2024 - vies der lørdag 6. juli 
 • august 2024 - vies der lørdag 24. august 

Borgerservice

Borger- og Socialservice
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:

 • ikke er dansk eller nordisk statsborger
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Kommunen behandler sagen, når begge parter:

 • er danske eller nordiske statsborgere
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Nationale ægteskaber

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

I skal bruge selvbetjeningen og søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice.

Den ene af jer skal starte ansøgningen. Den anden part vil derefter modtage et link i Digital Post, som skal følges, hvorved denne færdiggør ægteskabserklæringen. 
Kommunen modtager først ægteskabserklæringen, når I har gennemført processen.

I skal også sende ansøgningen til bopælskommunen, hvis I skal giftes i Folkekirken, et andet trossamfund eller en anden kommune. I så fald udsteder bopælskommunen en prøvelsesattest, der dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Attesten er gyldig i 4 måneder, og I skal vise den til den, der skal foretage vielsen.

Internationale ægteskaber

I skal søge hos Familieretshuset, hvis en af jer

 • ikke er dansk eller nordisk statsborger
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Når I også vil skifte navn

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen'.

I skal altså både udfylde ægteskabserklæringen og "Navneændring på bryllupsdagen".

Hvem kan gifte sig med hinanden?

De fleste, som vil giftes, opfylder betingelserne og kan let dokumentere det.

På siden 'Betingelser for ægteskab' kan I læse om ægteskabsbetingelserne, fx hvis en af jer tidligere har været gift. 

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

 • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
 • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

Indhold leveret af: Borger.dk logo

Hillerød Kommune - logo