Spring menu over

Dagtilbud

Vuggestuer, børnehaver og øvrige dagtilbud er åbne som normalt. Når forældre afleverer og henter børn, har vi fokus på at mindske smittespredning. Det betyder bl.a. at aflevering og afhentning foregår udendørs eller i sluser gennem fx krybberum.

Samme fokus er i løbet af dagen, og børnene er derfor opdelt i stuer så meget af dagen, det kan lade sig gøre. Herudover er der stort fokus på hygiejne.

Ved lokale smitteudbrud vil børn og medarbejdere, som er nære kontakter til en smittet, blive informeret om hvordan det anbefales at man forholder sig.

1.- 10. klasse

Fra den 15. december og til og med den 4. januar sendes eleverne i grundskolen hjem. Der vil være fjernundervisning og nødpasning. 

Hjemsendelserne gælder ikke elever i specialskoler og specialklasser.

Hold dig orienteret på Aula, hvor der vil blive kommunikeret.  

Hvis dit barn får symptomer

Både børn og voksne skal blive hjemme, hvis de har symptomer på coronavirus. Hvis et barn bliver smittet med coronavirus, er det vigtigt at informere skolen eller institutionen og holde barnet hjemme.

Læs mere om børn og COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvis dit barn er nær kontakt

Hvis du eller dit barn har været i nær kontakt med en smittet, kan nedenstående guides være en hjælp til at finde ud af, hvordan du/I skal forholde jer. 

Guide for børn i skole og dagtilbud

Guide til unge og voksne

Hillerød Kommune - logo