Spring menu over

Kulturministeriet opdaterer løbende retningslinjerne på kultur-, idræts- og foreningsområdet. Se de gældende retningslinjer på kulturministeriets hjemmeside kum.dk/aktuelt/covid-19

Bemærk krav om coronapas i træningscentre - omfatter også de foreningsdrevne træningscentre
Fra og med den 24. december 2021 indføres krav om coronapas i lokaler, der anvendes som træningscentre. 

Som tidligere vil det være muligt at kontrollere coronapas via stikprøver. Stikprøvekontrol skal ske mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle tilstedeværende besøgende, brugere mv. på tidspunktet, hvor kontrollen foretages.

Er der krav om coronapas i foreningslivet?
Nej, der er ikke krav om coronapas i det frivillige foreningsliv. 


Særligt vedr. forsamlingshuse
Restriktioner omkring forsamlingshuse er flyttet til Erhvervsministeriet.

Læs information på virksomhedsguiden.dk

 

Nye retningslinjer fra Kulturministeriet fra 19. december til og med 17. januar 2022

Kære forening, aftenskole, forsamlingshus, kulturhus, bibliotek, musikskole m.fl.

Der er kommet nye retningslinjer fra Kulturministeriet, der foreløbig gælder fra den 19. december og 4 uger frem – det vil sige frem til den 17. januar 2022.

Dem kan I se nedenfor. Vær opmærksom på opfordringen nederst om ikke at afvikle foreningsaktiviteter henover juleferien frem til den 5. januar.

Derudover vil vi fremover bede jer alle melde ind til Hillerød Kommune på mail: sr@hillerod.dk, hvis I bliver bekendt med smitte i forbindelse med jeres aktivitet, dels fordi vi har brug for informationen til fortsat at kunne se eventuelle mønstre i smitten, dels for at kunne foretage ekstra rengøring de lokaler, som den kommunale rengøring varetager.

Skriv kort i mailen hvor og hvornår vedkommende har været til stede og nævn en kontaktperson, som rengøringen kan få fat i for mere specifikt at kunne afgøre, hvad der er nødvendigt.

Vi må forvente, at der kommer nye udmeldinger fra ministeriet i begyndelsen af det nye år, og dem vil vi løbende lægge på kommunens hjemmeside, så I kan følge med der. Vi beder om, at I og jeres foreningsmedlemmer fremover holder jer opdateret på kommunens hjemmeside.

Lige nu gælder følgende fra den 19. december 2021 og 4 uger frem:

Lukning af lokaler og lokaliteter 

Der indføres krav om, at spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse, folkehøjskoler, zoologiske anlæg, akvarier, folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) og idrætsarrangementer med betalende tilskuere, skal holdes lukkede for offentligheden. 

Kravet om lukning omfatter både indendørs og udendørs faciliteter. Svømmehaller er ikke omfattet. 

Krav om mundbind eller visir 

Der indføres krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, som ikke er omfattet af krav om lukning. 

Det omfatter forventeligt bl.a. biblioteker, arkiver, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet samt lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler. Kravet vil forventeligt ikke gælde under udøvelse af idrætsaktivitet. Der indføres endvidere krav om brug af mundbind eller visir på de videregående kunstneriske uddannelser. 

Videreførelse af regler om krav om coronapas 

Samtidig videreføres de allerede gældende restriktioner, herunder fx krav om coronapas for besøgende i svømmehaller samt studerende, besøgende samt andre personer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen på de videregåede kunstneriske uddannelser. 

Opfordring om at aflyse foreningsaktiviteter i juleferieperioden 

Endelig vil der gælde en opfordring i foreningslivet, herunder for idrætsaktiviteter i foreningsregi, om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter i juleferien. Opfordringen gælder indtil d. 5. januar 2022. 

I kan læse mere her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/hoej-smitte-medfoerer-nye[1]restriktioner-for-kultur-og-idraetslivet

Hillerød Kommune - logo