Spring menu over

Jobcentret har kun åbent for personligt fremmøde efter forudgående aftale.

Jobcentret understøtter fortsat med ordinære ansættelser og job på nedsat tid.

Du har fortsat mulighed for:

  • At modtage ydelse fra enten jobcenter eller a-kasse.
  • At tilmelde dig som nyledig via Jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så du fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.
  • Rette telefonisk henvendelse til Jobcentret, herunder afgive klage.
  • At modtage tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Hvis du modtager et sådant tilbud har du pligt til at møde i dette tilbud.

Jobcentret vil være opmærksom på, og tage særlig hensyn til borgere, der er i risikogrupperne for COVID-19, jf. sundsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og beskæftigelsesrettede tilbud med fysisk fremmøde.

Du kan kontakte din jobkonsulent på hans eller hendes direkte telefonnummer eller ringe på Hillerød Kommunes direkte nummer: 7232 0000.

Har du spørgsmål til udbetaling af ydelser, herunder hjælp til udfyldelse af ansøgning m.m., kan du ringe på tlf. nr. 7232 3030. Telefontid:

  • Mandage til onsdage og fredage fra kl. 10-12
  • torsdage fra kl. 12-15

Ansøgning om kontanthjælp eller uddannelseshjælp

I forbindelse med din ansøgning om kontanthjælp eller uddannelseshjælp har du pligt til at deltage i jobsamtaler, som du indkaldes til af Jobcentret, samt stå til rådighed for beskæftigelsesrettede tilbud, også tilbud med fysisk fremmøde. Du skal endvidere være jobsøgende og tage imod henvist arbejde.

Ansøgninger om henholdsvis enkeltydelse og kontanthjælp/uddannelseshjælp kan findes på hjemmesiden, men kan også afhentes i papirform i indgangen til rådhuset. Udfyldte ansøgninger kan afleveres digitalt til følgende mail: jobcenter@hillerod.dk eller i rådhusets postkasse.

Ved ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp, skal du skrive dit telefonnummer og e-mailadresse.

Samtidig med din ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp skal du rette telefonisk henvendelse til Jobcentret, og aftale en tid til visitation.

Hvis du er under 30 år, skal du henvende dig til Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter på tlf. nr. 7232 3170.

Hvis du er over 30 år, skal du rette henvendelse til Job og Opkvalificering på tlf. nr. 7232 0000, og bede om visitation til kontanthjælp.

Hillerød Kommune - logo