Spring menu over

I områder der alene er udlagt til boligformål, eller enfamiliehuse i landzone, kan du i begrænset omfang drive visse former for liberalt erhverv i boligerne.

Det er en forudsætning, at:

  • bygningen er godkendt til boligformål,
  • det er en type erhverv, der normalt, og uden gene for naboer kan være i en bolig (fx klinik, frisør, revisor, tegnestue, dagpleje),
  • den erhvervsdrivende bor i ejendommen og ikke har nogen ansatte,
  • ejendommen fortsat har karakter af beboelse,
  • erhvervet højst udgør 25 % af boligens areal, dog højst 50 m²,
  • der er tale om et minimalt parkeringsbehov, der i udgangspunktet skal ske på egen grund, og
  • minimal skiltning i maks. A4-format. 

Læs mere i Kommuneplan 2021, Retningslinje 1.7.13

Kræver det byggetilladelse at indrette liberalt erhverv i mit enfamiliehus, dobbelthus, rækkehus, eller sommerhus?

Det kræver ikke byggetilladelse at indrette liberalt erhverv, når ovenstående forudsætninger er overholdt, jf. BR18, Vejledning om administrative bestemmelser 3.2

Kræver det byggetilladelse at indrette hele boligen til liberalt erhverv?

Det kræver byggetilladelse at indrette liberalt erhverv, når du ændrer hele boligens areal til liberalt erhverv, jf. BR18, Vejledning om administrative bestemmelser 3.1

Få svar på dine spørgsmål om byggeri hos

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo