Spring menu over

Hegnsynets opgave

Hegnsynet kan hjælpe, hvis du er uenig med din nabo om, hvordan jeres fælles hegn skal se ud. Det kan f.eks. være, at I ikke kan blive enige om det skal være en hæk eller et fast hegn.

Et hegn kan både være et levende hegn i form af fx en hæk eller et fast hegn. Læs mere i Bekendtgørelse af lov om hegn.

Hvem er hegnsynet?

I hegnsynet sidder der tre medlemmer udpeget af byrådet. Mindst én kender til planter og én kender til bygninger.

Hvem kan bede om hegnsyn?

Prøv altid i første omgang og bliv enig med din nabo om jeres fælles hegn. Hvis ikke det er muligt, kan du skrive til os, så vil vi komme og lave et hegnsyn.

Sådan får du et hegnsyn?

Du skal:

  • sende os din ejendoms adresse og matrikelnummer
  • beskrive, hvad du klager over og hvilket resultat du mener, at hegnsynet skal nå frem til
  • oplyse din nabos navn, adresse og gerne matrikelnummer
  • vedlægge evt. servitutter eller lokalplanbestemmelser om hegnsforhold, eller kort, skitser eller tidligere aftaler, som kan have betydning for vores afgørelse.

Sådan behandler hegnsynet din henvendelse

Når vi har modtaget dine og din nabos oplysninger, vil I blive indkaldt til et møde. Her ser vi i fællesskab på hegnet og vi forsøger at få en aftale om en løsning til glæde for jer begge.

Hvis ikke det er muligt, beslutter vi i hegnsynet, hvad der skal ske med hegnet. Både du og din nabo kan indbringe vores afgørelse for domstolene.

Hvad koster det?

Et hegnsyn koster, pr. 1. januar 2023, 2.009 kr. Betales normalt af den der taber sagen.

Hvis du og din nabo indgår et forlig, vil I normalt dele udgiften.

Hegnsyn

Byårdssekretariatet
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontid

Mandag - Fredag kl. 10-11

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo