Spring menu over

Bor du i Hillerød Kommune og har du brug for et botilbud, skal du kontakte Socialfaglig Enhed, der visiterer til tilbuddene. Du kan kontakte Socialfaglig Enhed via mailen i kontaktboksen. Hvis du ikke bor i Hillerød Kommune, skal du kontakte den kommune, du bor i, som så vil kontakte Hillerød Kommune.

På siden finder du information om de botilbud og de midlertidige botilbud, som Hillerød Kommune driver. På Tilbudsportalen kan du søge på alle botilbud i hele landet. 

Botilbud

Freydal er et botilbud efter Servicelovens § 107 og retter sig mod psykisk sårbare borgere og borgere med autismespektrumforstyrrelser mellem 18 og 50 år. Du kan her læse mere om botilbuddet Freydal.

Boligerne på Skovstien er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med udviklingshæmning, evt. sammen med autismespektrumforstyrrelser eller andre
diagnoser, som medfører et gennemgribende behov for støtte og
omsorg i hverdagen. Du kan læse mere om Boligerne på Skovstien her.

Følstruphusene er et botilbud med døgndækning efter Almenboliglovens § 105 til voksne med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for kontinuitet og døgndækning. Du kan læse mere om Følstruphusene her.

 

Vingen er et botilbud med døgndækning efter Almenboliglovens § 105 til voksne med en betydelig og varig fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Du kan læse mere om Botilbuddet Vingen her

Socialfaglig Enhed

Social og Arbejdsmarked
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Hillerød Kommune - logo