Spring menu over

Akut bolignød

I særlige tilfælde kan Hillerød Kommune hjælpe dig med en bolig.

1 Hvem kan få tilbudt en bolig?

Du kan blive skrevet op til en bolig fra den boligsociale liste, hvis vi vurderer, at der er problematikker, der gør, at du ikke selv kan skaffe dig en bolig, eller hvis sociale eller helbredsmæssige forhold gør, at du har behov for en bestemt type bolig.

Du er ikke i målgruppen, hvis: 

 • Din boligsituation er selvforskyldt f.eks. hvis du selv har opsagt din bolig.
 • Du ønsker at flytte hjemmefra.
 • Du har fået folkeregisteradresse i Hillerød Kommune ved at tage ophold hos familie, venner eller bekendte.
 • Du har fået folkeregisteradresse i Hillerød, fordi du har indgået et midlertidigt lejemål.
 • Du har tilmeldt dig ulovligt på en adresse.
 • Du opholder dig på et kvindekrisecenter, forsorgshjem eller botilbud i Hillerød Kommune, hvor Hillerød Kommune ikke er handlekommune efter serviceloven.
 • Du skal flytte fra en nuværende bolig på baggrund af samlivsophør/skilsmisse.
 • Du er flyttet i en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet vidste, var uegnet i forhold til størrelse, økonomi, helbred m.v.
 • Familiesammenføring.
 • Du er gravid og ønsker en anden bolig.
 • Du har bolig, men ønsker en bolig, der bedre matcher dine behov f.eks. hvis du ønsker en større bolig.

2 Kriterier for opskrivning på den boligsociale liste

Følgende kriterier skal alle være opfyldt, for at du kan blive skrevet på den boligsociale liste:

 1. Du skal have fast bopæl i Hillerød Kommune (folkeregisteradresse) eller Hillerød Kommune er handlekommune efter serviceloven.
 2. Du skal være ude af stand til at skaffe dig en bolig på egen hånd.
 3. Dit boligbehov skal være akut og permanent.
 4. Du skal være skrevet op i minimum 2 boligselskaber og skal kunne dokumentere dette. 

Udover at opfylde ovenstående kriterier, skal du tilhøre én af følgende målgrupper for at blive skrevet op på den boligsociale liste, ellers vil du få et afslag på din ansøgning:

 • Børnefamilier, der er akut boligløse og af særlige sociale årsager ikke selv er i stand til at løse boligproblemet.
 • Borgere med børn, der opholder sig på et krisecenter, og hvor sidste ordinære adresse var i Hillerød Kommune, og hvor det vurderes, man ikke selv er i stand til at løse boligproblemet.
 • Unge, der af tungtvejende sociale årsager ikke kan bo hos deres forældre.
 • Personer med alvorlige helbredsmæssige problematikker, hvor flytning til anden bolig afhjælper dette problem helt eller delvist.
 • Hjemløse, hvor den sidste ordinære adresse var i Hillerød Kommune, og det vurderes, at der er væsentlige problemer der gør, at man ikke selv er i stand til at løse boligproblemet.

Flygtninge der er visiteret til Hillerød Kommune vil blive skrevet op på den boligsociale liste.

Kriterierne for opskrivning på den boligsociale liste er godkendt af Byrådet den 25. maj 2016.

3 Det skal du gøre, inden du søger om hjælp til bolig

Bor du allerede i en lejebolig, kan du have mulighed for at få løst dit boligproblem ved at forhøre dig om dine muligheder for en ny bolig i dit eget boligselskab. Er du skrevet op i et boligselskab, skal du rette henvendelse dertil og forhøre dig om dine muligheder for at få anvist en bolig. Derudover skal du være aktivt boligsøgende.

4 Sådan ansøger du om at blive skrevet op på den boligsociale liste

Du kan ringe til Tjekpunktet på Trollesbro på tlf.: 7232 6700 mandag til onsdag fra kl. 13-15 og torsdage kl. 16-18. Du kan også møde personligt op i åbningstiden på Slangerupgade 60, 3400 Hillerød. 

Hvis du allerede har kontakt til en sagsbehandler i Socialfaglig Enhed, Job og Kompetence i Jobcentret, HUV eller i Familier og Sundhed, skal du i stedet kontakte denne. 

5 Hvis din situation ændrer sig

Er din ansøgning imødekommet, og du er blevet skrevet op på den boligsociale liste, skal du være opmærksom, hvis din situation ændrer sig. Det kan nemlig betyde, at du ikke længere opfylder kriterierne for at stå på listen, og hvis det er tilfældet, vil du blive slettet fra listen, og det vil du få besked om. Hver sjette måned revurderer sagsbehandlerne alle opskrivninger på listen.
Du er forpligtet til at henvende dig til din sagsbehandler, hvis du selv har fundet bolig, eller hvis din situation ændrer sig. Mens du står skrevet op på den boligsociale liste, skal du fortsat være aktivt boligsøgende.

Hvis du har fået et afslag på at blive skrevet op på den boligsociale liste, så kan du gen-ansøge, hvis din situation har ændret sig. 

6 Hvor lang tid går der, før jeg kan få tilbudt en bolig?

Hillerød Kommune skriver ansøgere op på den boligsociale liste efter en individuel vurdering af hver enkelt ansøger. Der er ikke tale om et almindeligt ventelisteprincip, hvor man får et nummer på listen. Når en bolig bliver ledig, vurderer Hillerød Kommune, hvem der har det mest akutte behov for en bolig. Hillerød Kommune råder kun over et begrænset antal boliger, og derfor må du forvente, at der kan være ventetid på at få anvist en bolig. Hillerød Kommune kan derfor heller ikke garantere, at du får tilbudt en bolig.

 

7 Hvis du får tilbudt en bolig

Når Hillerød Kommune har et boligtilbud til dig, sender vi et brev med information om boligens beliggenhed, størrelse, husleje mv.

Din sagsbehandler (ofte den der har skrevet dig på den boligsociale liste) i kommunen får også besked om tilbuddet og kan hjælpe med råd og vejledning omkring boligstøtte, indskudslån, m.v. Har du ikke kontakt til en sagsbehandler, kan du få råd og vejledning i Tjekpunktet på Trollesbro, Slangerupgade 60. Se åbningstider her på siden. 

Hvis du ønsker at tage imod boligtilbuddet, skal du give besked til Hillerød Kommune indenfor 5 arbejdsdage. Hillerød Kommune giver boligselskabet besked, og de kontakter dig angående de praktiske detaljer omkring lejekontrakt, indflytning, mv. Når du siger ja til et boligtilbud, har du samme vilkår og forpligtelser som de øvrige lejere i boligselskabet. Du har ligeledes samme mulighed som øvrige lejere for intern flytning i boligselskabet.

Du skal være opmærksom på, at du bliver slettet fra den boligsociale liste, hvis du afslår et rimeligt tilbud om varig bolig. 

8 Hvorhenne kan jeg få tilbudt en bolig?

Du kan ikke selv vælge, hvor i Hillerød Kommune du vil bo. Dvs. du kan få tilbudt en bolig i hele Hillerød Kommune. Kun i helt særlige tilfælde, vil der blive taget hensyn til ønsker om en specifik boligplacering.

Hillerød Kommune - logo