Pårørende

Er du pårørende til en borger med en kronisk eller psykisk sygdom bosat i Hillerød Kommune, kan du få vejledning og støtte af kommunens pårørendekonsulent. Som pårørende til en sygdomsramt møder du måske forandringer og udfordringer i hverdagen, og kan opleve, at situationer og opgaver skal håndteres på en ny måde.

Hvornår er du en "pårørende"?

Du er pårørende, når du har en person tæt på dig, som er ramt af psykisk sygdom eller har en kronisk, alvorlig sygdom, uanset hvad den syge fejler, og som har behov for hjælp og støtte for at få hverdagen til at fungere. Du kan være ægtefælle eller samlever, voksent barn, forælder, ven eller nabo.

Du er også pårørende, hvis du har mistet en nærtstående.

Hvis du er i tvivl, om pårørende-tilbuddene er for dig, kan du altid spørge pårørendekonsulenten.

Individuel samtale

Som pårørende har du mulighed for en eller flere individuelle samtaler med pårørendekonsulenten. Samtalen har fokus på dig og din situation.

Formålet med samtalen er, at du får mere klarhed over de udfordringer eller vanskeligheder, du oplever, og du kan også få råd og vejledning om, hvordan du bedst kan mestre hverdagen som pårørende til en nærtstående, der er kronisk syg eller ramt af psykisk sygdom.

Ønsker du en individuel pårørende-samtale, skal du ringe til pårørendekonsulent Jette Holbek Holm på 7232 8037.

Tilbud for pårørende

 Grupper for pårørende

Det kan være givende at dele sine oplevelser og tale med andre, der befinder sig i en lignende situation som én selv. I en pårørendegruppe kan du dele dine erfaringer, tanker og følelser med andre pårørende, få viden om sygdomme, samt støtte til, hvordan du praktisk og følelsesmæssigt tackler hverdagens udfordringer. Gruppen ledes af pårørendekonsulenten. 

Der startes løbende nye grupper. Hvis du gerne vil høre mere, så kontakt pårørendekonsulenten.

Gruppe for pårørende til psykisk syge - læs mere her

Gruppe for pårørende til kronisk eller alvorligt syge - læs mere her

Gåture og samtaler

At opholde sig i naturen har en positiv indvirkning på krop og sind. Alle pårørende er velkomne til at gå med på turene, få et ”frikvarter” i hverdagen, og på en uformel måde snakke med andre pårørende og med pårørendekonsulenten. Du kan også blot nyde naturen og samværet med andre.

Læs mere om gåture for pårørende august-september her

Læs mere om gåture for pårørende oktober-december her

Pårørendekursus

”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” er et selvhjælpskursus til dig, som er pårørende til en person tæt på dig med psykisk eller langvarig sygdom, uanset hvad den syge fejler. På kurset får du redskaber til at håndtere dine daglige udfordringer, og du bliver hjulpet til at passe bedre på dig selv, mens du passer på den anden. Kurset består af 7 moduler på 2½ time.

Undervisningen varetages af mennesker, der selv har erfaring med at være pårørende, og som har gennemført en særlig instruktøruddannelse.

For mere information kontakt koordinator Jette Holbek Holm.

Læs mere om kommende Lær at tackle for pårørende i Hillerød her

Læs mere om Lær at tackle for pårørende på hjemmeside for Lær at tackle her

Mindfulness for pårørende

Som pårørende har du mulighed for at følge et mindfulnessforløb. 

Læs mere om mindfuldness for pårørende her

Sundt Seniorliv

Sundt Seniorliv er et kursus for alle over 65 år, som du også kan have glæde af som pårørende.

Læs mere om kurset Sundt Seniorliv her

Pjece om kommunens pårørendetilbud

Her kan du finde en pjece med en oversigt over Hillerød Kommunes aktuelle tilbud til pårørende.

Pjece: Tilbud til pårørende

Besøg til efterladte

Hvis du har mistet en ægtefælle eller samlever, har du mulighed for at aftale et besøg og en samtale med kommunens forebyggelseskonsulent.

Under samtalen taler I om din nuværende og fremtidige situation, og du får støtte og vejledning efter dit behov. Samtalen foregår i dit hjem på et tidspunkt, I aftale, og besøget varer en time.

Har du allerede haft kontakt til de palliative terapeuter eller  pårørendekonsulenten, kan du også få et besøg af dem.

For at høre mere eller lave en aftale, skal du kontakte forebyggelseskonsulenten på telefon 7232 3242.

Pjece: Besøg til efterladte

Mød pårørende Marianne Arndtzen

Mød vores pårørendekonsulent Jette Holbek Holm

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her