Spring menu over

Hvis du er pårørende til et menneske med kronisk, alvorlig eller psykisk sygdom, oplever du måske forandringer og udfordringer i livet. Gennem samtaler med pårørendekonsulenten eller ved at deltage i en pårørendegruppe kan du få støtte til at navigere i hverdagen og gøre noget godt for dig selv. 

Hvornår kan du bruge pårørendevejledningen?

Du er pårørende, når du har én tæt på dig, der har kronisk, alvorlig eller psykisk sygdom - og som har behov for hjælp fra dig eller andre for at få hverdagen til at fungere.

Du kan være ægtefælle eller samlever, voksent barn, forælder, ven eller nabo. Du er også pårørende, hvis du har mistet en partner eller ægtefælle.

Hvis du er i tvivl, om tilbuddene er for dig, er du meget velkommen til at ringe og spørge pårørendekonsulenten.

Som pårørende har du mulighed for at få en samtale med  vores pårørendekonsulent. Samtalen har fokus på dig og din situation.

Formålet med samtalen er, at du får mere klarhed over de udfordringer eller vanskeligheder, du oplever. Du kan også få råd og vejledning om, hvordan du bedst kan mestre hverdagen som pårørende til et menneske med kronisk, alvorlig eller psykisk sygdom.

Sådan får du en samtale

Hvis du gerne vil have en samtale - eller gerne vil høre mere om tilbuddet - kan du ringe til pårørendekonsulent Marianne Voigt på telefon 7232 8037.

I en gruppe for pårørende kan du dele dine tanker med andre i en lignende situation. Du får støtte til, hvordan du praktisk og følelsesmæssigt tackler hverdagen.

Gruppen ledes af pårørendekonsulenten.

Sådan melder du dig til en pårørendegruppe

Vi starter nye grupper efter behov. Hvis du gerne vil melde dig til eller bare høre mere, kan du ringe til pårørendekonsulent Marianne Voigt på telefon 7232 8037.

Hvis du har mistet en ægtefælle eller samlever, har du mulighed for at aftale et besøg og en samtale med vores forebyggelseskonsulent.

Under samtalen taler I om din nuværende og fremtidige situation, og du får støtte og vejledning efter dit behov. Samtalen foregår i dit hjem på et tidspunkt, I aftaler. Besøget varer en time.

Har du allerede haft kontakt til de palliative terapeuter eller pårørendekonsulenten, kan det være en af dem, der kommer på besøg.

For at høre mere eller lave en aftale, kan du ringe til forebyggelseskonsulent Birgitte Lynge på telefon 7232 3242.

Jeg har lært, at det er meget vigtigt at sørge for nogle pusterum til sig selv, hvor man kan lade op. Det er et kæmpestort pres at leve med en syg ægtefælle, og hvis man skal bevare overskuddet, bliver man også nødt til at gøre noget for sig selv.

Pårørendekonsulent

Ældre og Sundhed
Milnersvej 37D, 3400 Hillerød

Visitation og Hjælpemidler

Ældre og Sundhed
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag og tirsdag kl. 10 – 14

Onsdag lukket

Torsdag kl. 12 – 17

Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo