Spring menu over

Ullerød er en ny bydel i Hillerød der fuldt udbygget skal rumme 1.500 nye boliger, et bycenter med bl.a. en dagligvarebutik og børneinstitutioner.

Hovedgrebet i struktureringen af bydelen er et stort fælles landskabsrum, der indrammes af boliger. Boligområderne strækker sig ud i det fælles landskab som tunger. Inde i boligområderne placeres boligerne i og omkring indre grønne byrum. Dette princip skal sikre, at alle boliger ligger tæt på natur uanset placeringen i bystrukturen.

Den sydlige del af Ullerød er stort set færdigudbygget, og nu er udbygningen af Ullerød Nord i gang. Den nordlige del af Ullerød udformes efter samme princip som den sydlige del, hvor bebyggelserne koncentreres langs kanterne, og det fælles indre landskab formes med søer og vandløb til håndteringen af regnvandet. Mellem den nye vej Guldhalevej og motorvejen er der anlagt en støjvold. 

Udbud af storparceller i Ullerød

Langbuen, Triumfbuen, Amorbuen, Cirkelbuen, Albuen og Violinbuen er alle solgt og under udbygning. 

Hvis du ønsker at købe en parcelhusgrund i Ullerød, skal du henvende dig til et af de byggefirmaer, der har købt storparcellerne i området.

Læs mere om projekterne på Amorbuen og Langbuen på Lind og Risørs hjemmeside

Hillerød Kommune - logo