Spring menu over

En lokalplan fastlægger bl.a.:

 • Hvad skal området anvendes til
 • Hvor meget kan området bebygges
 • Hvor i området skal følgende placeres:
  • bebyggelse.
  • friarealer.
  • veje og stier.

Lokalplanen er underlagt kommuneplanens bestemmelser.

Lokalplanerne bliver digitale

Hillerød Kommune er gået over til digitale lokalplaner. På vores lokalplanportal kan du se

 • Lokalplaner der er under udarbejdelse
 • Lokalplan i høring
 • Gældende lokalplaner.

Når Plandata.dk åbner, skal du klikke på den grå boks Find planer

Demonstration af lokalplanportalen

Se hvordan du finder rundt på lokalplanportalen, og hvordan du sender et høringssvar
Hillerød Kommune - logo