Spring menu over

Kommuneplanen er digital - se den her

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen udstikker rammerne for alt den fysiske planlægning i kommunen. Den behandler regulering af arealer og andre fysiske forhold i kommunen, for eksempel boliger, erhverv, klima, fritidsaktiviteter og natur.

I kommuneplanen kan du se:

  • Overordnede mål for byudviklingen.
  • Retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse inden for en række emner.
  • Beskrivelser af de enkelte byområder i kommunen.
  • Konkrete rammebestemmelser for hvordan områder må anvendes og bebygges.
  • Redegørelse der fortæller om baggrunden for retningslinjerne

Ifølge Planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Kommuneplanen udarbejdes med en 12-års planperiode.

Det er planlovens formål at sikre en sammenfattende planlægning. Denne planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Den skal desuden medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv.

Byudvikling

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

 

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo