Spring menu over

FAQ vil løbende blive opdateret med de spørgsmål, vi får til udbuddet.

Ullerød ligger i den vestlige del af Hillerød. Den sydlige del af Ullerød er gennem de sidste knap 10 år blevet realiseret og er nu færdigudbygget.

Hillerød Kommune er derfor i gang med udbygningen af den nordlige del af Ullerød, hvor der gennem en årrække vil være mulighed for opførelse af omkring 550 villaer og rækkehuse.

Violinbuen er det sidste boligområde, som nu udbydes til salg. Violinbuen er opdelt i 2 storparceller – Violinbuen I og Violinbuen II. Violinbuen I på ca. 49.744 m2 og kan anvendes til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse. Violinbuen II vil blive solgt til almene boliger.

Violinbuen er omfattet af lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Tilbud på grunden

Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris og projekt. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt sendes pr. mail til Hillerød Kommune, By og Miljø, byplan@hillerod.dk, så vi har det senest den 5. juni 2023, kl. 12.00.

De indkomne tilbud forventes at blive behandlet politisk i august 2023.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til udbuddet, kan du kontakte Byudvikling, Birgitte Christensen tlf. 7232 2136, bc@hillerod.dk eller Mikael Mundt tlf. 7232 2121, mikmu@hillerod.dk.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale Violinbuen I

Udkast til købsaftale Violinbuen I

Tilbudsblanket Violinbuen I

Arealoptegning Violinbuen I

Arealoptegning Violinbuen I - DWG-fil

Lokalplan 400 for Ullerød NordTeknisk notat Violinbuen 8. juli 2021

Geoteknisk rapport Violinbuen

Terrænplan Violinbuen - PDF

3D Terrænmodel

Områdeplan

Kortbilag med gasledning

Deklaration for naturgasledning

Deklaration for spildevandstrykledning

Indmåling af trykledning

Hillerød Kommunes arkitekturpolitik

Landskabsplan for hele Ullerød Nord, oktober 2015

Ny beplantningsplan for 2022

Drifts- og plejeplan af 7. oktober 2019

Indledende miljøscreening Ullerød Nord

Byudvikling

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo