Spring menu over

FAQ vil løbende blive opdateret med de spørgsmål, vi får til udbuddet.

Skelgrænse som PDF og DWG-fil
PDF og DWG med skelgrænse er tilføjet den 20. januar 2022. 

DGN og DWG filer kan nu downloades fra hjemmesiden
24. januar 2022: Vi har nu fundet en løsning, så det er muligt at downloade DGN og DWG filer fra hjemmesiden.

Ullerød ligger i den vestlige del af Hillerød. Den sydlige del af Ullerød er gennem de sidste knap 10 år blevet realiseret og er nu færdigudbygget.

Hillerød Kommune er derfor i gang med udbygningen af den nordlige del af Ullerød, hvor der gennem en årrække vil være mulighed for opførelse af omkring 550 villaer og rækkehuse.

Langbuen er det næste boligområde, som nu udbydes til salg. Grunden er på 35.418 m2 med mulighed for udstykning af ca. 29 parcelhusgrunde. Langbuen er omfattet af lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Tilbud på grunden

Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris og arkitektur. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på pris og arkitektur, og at grundene overvejende disponeres, som anvist i den principielle udstykningsplan i lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes pr. mail til Hillerød Kommune, By og Miljø, mail: byplan@hillerod.dk. Frist for bud er senest fredag den 11. marts 2022, kl. 12.00.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til udbuddet, kan du kontakte Byudvikling, Birgitte Christensen tlf. 7232 2136, bc@hillerod.dk eller Mikael Mundt tlf. 7232 2121, mikmu@hillerod.dk.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale Langbuen

Udkast til købsaftale Langbuen

Tilbudsblanket Langbuen

Lokalplan 400 for Ullerød Nord

Hillerød Kommunes arkitekturpolitikTeknisk notat, Langbuen, af 5. juli 2021

Deklaration for naturgasledning

Kortbilag med gasledning

Geoteknisk rapport

Terrænplan - PDF

3D Terrænmodel - DGN

Skelplan - PDF

Skelplan - DWG

Områdeplan

Landskabsplan for hele Ullerød Nord, oktober 2015

Drifts- og plejeplan af 7. oktober 2019

Indledende miljøscreening Ullerød Nord

Byudvikling

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo