Spring menu over
Luftfoto der viser den grund der er til salg

Arealet i Rønnevang Syd er ikke udstykket på forhånd. Grundene udstykkes i de ønskede størrelser efter grundens beliggenhed i området.

Anvendelse

Området er omfattet lokalplan 347 for et erhvervsområde i Hillerød Vest og er opdelt i 3 delområder.

Delområde 1.1

Restareal på 6.074 m2.

Minimumsgrundstørrelse er 3.000 m2

Butikker med særligt pladskrævende varer + værkstedsfaciliteter. Det er butikker, der forhandler biler, campingvogne, planter, byggematerialer og lignende.

Detailhandelsarealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.000 m2. Dog kan der etableres henholdsvis en butik med et maksimalt butiksareal på op til 10.000 m2, og en butik med et maksimalt butiksareal på op til 5.000 m2.

Delområde 1.2

Området er solgt


Delområde 1.3

Området er solgt.


Priser

Delområde 1.1

Priside 600 kr. pr. m2 ekskl. moms og ekskl. udgifter til tilslutningsafgifter.

 

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale Rønnevang

Tilbudsblanket Rønnevang

Udkast betinget købsaftale Rønnevang

Lokalplan 347 for et erhvervsområde i Rønnevang Syd

Historisk kort fra 1899 og 1931

Overordnet terrænkort og terrænkort over grunden

Ledninger

Lokaliteter i området

Luftfoto

Teknisk kort

Miljøundersøgelse - rapport med bilag

Takstblad m.v. for varme, kloak og el samt information om affaldshåndtering kan findes på Hillerød Forsynings hjemmeside

Hillerød Kommune - logo