Spring menu over

Genudbud 28. november 2023

Anvendelse

Arealet er omfattet lokalplan 347 for et erhvervsområde i Hillerød Vest og kan anvendes til virksomheder inden for miljøklasse 1-4.

Pris

Arealet udbydes med en priside på 550 kr. pr. m2 ekskl. moms og ekskl. udgifter til tilslutningsafgifter.

Tilbud på grundene

Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes pr. mail til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød på mail byplan@hillerod.dk.

Spørgsmål kan rettes til Birgitte Christensen på tlf. 7232 2136 eller bc@hillerod.dk.

Hillerød Kommune - logo