Spring menu over

Erhvervsarealer i Favrholm Erhvervspark

Parcellerne er mellem ca. 6.000 m² og ca. 108.000 m² og kan anvendes til produktionsvirksomheder inden for life-science eller lignende.

Erhvervsparceller Favrholm Erhvervspark

Erhvervsareal i Hillerød Vest

Erhvervsarealet kan anvendes til virksomheder inden for miljøklasse 1-4

Erhvervsareal Hillerød Vest
Hillerød Kommune - logo