Spring menu over

Erhvervsarealer i Favrholm Erhvervspark

Parcellerne er mellem ca. 6.000 m2 og ca. 108.000 m2.
Parcellerne kan anvendes til produktionsvirksomheder inden for life-science eller lignende inden for miljøklasse 1-5.

Erhvervsparceller Favrholm Erhvervspark

Erhvervsareal ved Rønnevang Syd

Arealet kan anvendes til butikker med særligt pladskrævende varer

Erhvervsareal Rønnevang Syd

Erhvervsareal i Gørløse

Erhvervsareal ved Gørløse til liberalt erhverv og offentlig privat service

Erhvervsareal i Gørløse
Hillerød Kommune - logo