Spring menu over
 • Ældre og Sundhed

  Malene Størup
  • Fællessektion

  • Visitation og Hjælpemidler

   Maja Schmidt Jensen
   • Hjælpemiddeldepotet

    Giorgio Giuseppe Lakoseljac
  • Hjemmepleje og sygepleje

   Anette Beck Hjorth
  • Rehabilitering og Træningssektion

   Annette Tzfanya
  • Sundhedsfremme og Uddannelse

   (Tone) Kristine Backholm
  • Lions Park plejehjem

   Linda Førsterling Berglind
  • Plejehjemmet Skanselyet

   Peyman Luo
  • Ålholmhjemmet plejehjem

   Kirsten Gosvig
  • Sophienborg Plejehjem

   Jeanette Hjermind
  • Plejehjemmet Skovhuset

   Charlotte Bakke
  • Plejehjemmet Bauneparken

   Gitte Ellekilde Andersen
Hillerød Kommune - logo