Spring menu over

Efterspørgslen på faglært arbejdskraft er stigende, og det har nu fået uddannelsesinstitutionerne U/NORD og Next til at indgå et samarbejde om at udbyde erhvervsuddannelsen til procesoperatør på Hillerød Tekniske Skole. En uddannelse, der er stor efterspørgsel på i Nordsjælland:

- Allerede fra januar 2025 vil det være muligt at søge ind på uddannelsen som procesoperatør hos U/NORD. Det er en uddannelse, der efterspørges af erhvervslivet, og særligt her i Nordsjælland har vi flere virksomheder, der har givet udtryk for et stort behov for flere faglærte procesoperatører, siger Tina Steinbrenner, der er uddannelsesdirektør for U/NORDs tekniske erhvervsuddannelser.

- Ved at udbyde uddannelsen på Teknisk Skole, U/NORD bliver den mere tilgængelig for borgerne i Nordsjælland – og vi kan imødekomme den stigende efterspørgsel på faglært arbejdskraft. Det glæder vi os til at være en del af.

På Hillerød Rådhus glæder borgmester Kirsten Jensen sig ligeledes over, at der er tilføjet endnu en erhvervsuddannelse til byens udbud:

- I Hillerød Kommune er vi glade for, at U/NORD kan tilføje procesoperatøruddannelsen til det lokale udbud af erhvervsuddannelser. Udvidelsen imødekommer en betydelig efterspørgsel fra erhvervslivet i Hillerød og det øvrige Nordsjælland. Uddannelsen har længe været efterspurgt, da virksomhederne i særligt Life Science-branchen er i voldsom vækst i disse år. Det afføder et behov for adgang til kvalificerede medarbejdere, siger Kirsten Jensen.

Dygtige medarbejdere til industrien

Procesoperatøruddannelsen er en teknisk erhvervsuddannelse, hvor eleverne lærer at betjene, kontrollere, fejlsøge, analysere og ikke mindst optimere produktionsprocesser. En procesoperatør er således en meget vigtig brik i produktionen af en lang række forskellige produkter som fx fødevarer, medicin og byggeelementer.

Blandt de virksomheder, der efterspørger flere operatører til deres produktion, er Bavarian Nordic, som vurderer, at en lokal uddannelsesmulighed i Nordsjælland vil være med til at øge mængden af dygtige medarbejdere:

- Som en voksende produktionsvirksomhed i Nordsjælland med et stigende behov for rekruttering af operatører, er vi meget tilfredse med, at det nu er besluttet at udbyde første del af procesoperatøruddannelsen i Hillerød. Det er af særlig interesse for os, at eleverne er lokal forankret i Nordsjælland for at sikre størst muligt engagement og fastholdelse, også efter endt uddannelse, hvilket uddannelsen i Hillerød er med til at understøtte, siger Kirsten Laugesen, der er Senior HR Director hos Bavarian Nordic.

Hos Fujifilm Biosynth Biotechnologies ser man frem til samarbejdet mellem erhvervslivet og U/NORD om den nye uddannelse:

- Vi tror på, at en lokal mulighed for at uddanne elever vil kunne bidrage til, at endnu flere højt kvalificerede medarbejdere fra Nordsjælland vælger at søge ind på uddannelsen. I samarbejde med både os og andre virksomheder i Hillerød og omegn, vil skolen kunne opbygge de bedste muligheder for en uddannelse med høj kvalitet og sikkerhed for ansættelse, siger Malene Dofox, People Development Associate.

Ligeledes er der også stor begejstring hos Novo Nordisk, der ser frem til at understøtte U/NORD i uddannelsen af procesoperatører med elevpladser:

- I Novo Nordisk er vi meget glade for, at procesoperatøruddannelsen nu etableres i Hillerød. Vi har allerede i dag et stort behov for uddannede procesoperatører, og det bliver ikke mindre de kommende år, hvor vi investerer massivt i nye produktionsfaciliteter i Hillerød. Et lokalt uddannelsestilbud giver os bedre mulighed for lokal rekruttering – og samtidig kan vi også understøtte uddannelsen ved at udbyde elevpladser i umiddelbar nærhed af skolen, siger Carsten Frank, der er Corporate Vice President for Training & Capability Builiding i Novo Nordisk.

Uddannelsen til procesoperatør på U/NORD udbydes i et samarbejde med uddannelsesinstitutionen NEXT, og de første elever ventes at starte på uddannelsen allerede til januar næste år.

Hillerød Kommune - logo