Spring menu over

Malene kommer fra en stilling som direktør i Fonden Mariehjemmene, hvor hun de sidste 4 år har været med til at udvikle og sætte nye retning for organisationen. Malene kommer med meget stor ledelseserfaring og indsigt i sundheds- og ældreområdet, som hun har arbejdet med de sidste 20 år bl.a. som chef i Gribskov og Frederikssund Kommuner og i Sundhedsstyrelsen, hvor hun var med til at udvikle de første forebyggelsespakker til kommunerne.

Malene glæder sig til at blive del af Hillerød Kommune og siger:

”Ældre- og sundhedsområdet står – i min optik – over for nogle meget store forandringer indenfor de næste 5-10 år. Den nye ældrelov er lanceret og får stor betydning for både den faglige udvikling og ikke mindst ledelse af ældre- og sundhedsområdet. Regelforenkling, frisættelse og endnu tættere samspil med pårørende og civilsamfundet er bare nogle af de spændende opgaver, som jeg glæder mig til at samarbejde om – både i Hillerød Kommune og med de mange aktører på området. Jeg glæder mig til sammen med dygtige medarbejdere og ledere, byrådet, borgere og alle gode samarbejdspartnere at gå nye veje og finde de allerbedste velfærdsløsninger for borgerne på sundheds- og ældreområdet i Hillerød Kommune”.

Direktør Helle Hagemann siger:

”Jeg glæder mig til at byde Malene Størup velkommen i Hillerød Kommune, og jeg er glad og stolt over, at vi har fået både en meget erfaren og kvalificeret chef ansat i afdelingen for Ældre og Sundhed til at fortsætte det gode og vigtige arbejde på området”.

 

Malene Størup starter d. 2.4.2024. Malene bor i Frederiksværk med sin familie.

 

Hillerød Kommune - logo