Spring menu over

En aftale som åbner op for aktivering af borgere i alle aldre – til gavn for fællesskabet og for den enkelte.
For byrådsmedlem for Venstre i Hillerød Kommune Hanne Kirkegaard Olesen, er aftalen en oplagt forlængelse i kølvandet på det succesrige Bevæg dig for livet-samarbejde:

”Vi er lykkedes med at få så mange borgere i bevægelse, at det ville være en skam ikke at fortsætte de gode takter med et tværgående samarbejde. Borgere, som ikke nødvendigvis tidligere har været aktive, er nu del af et aktivt fællesskab. Vi vil fortsat understøtte de aktiviteter, som har haft positiv effekt – heriblandt Lokaldysten, som vokser år for år, og udvide det store potentiale i KICK, hvor vi i fællesskab skal blive klogere på, hvordan vi får knækket koden til at motivere unge til at bevæge sig mere i uddannelsesbyen Hillerød. Med aftalen vil vi årligt evaluere, hvordan vi bedst muligt får bredt aktiviteterne ud, og hvor vi kan tilføre nye aktiviteter - alt sammen for at sprede glæden ved idræt og bevægelse.”

På listen over tiltag står bl.a. Jump4Fun, KICK og Lokaldysten – tiltag der hver især omfavner glæden ved motion på tværs af alder og niveau. Aftalen tilgodeser også midler til idrætsaktiviteter for unge i familier, der er ramt af den stigende inflation.

Den underskrevne aftale glæder også formand Per Frost Henriksen,

”Vi er enormt glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde med Hillerød Kommune om det lokale foreningsliv. Vi har formuleret en aftale som er med til at optimere det eksisterende samarbejde, så rammerne for de lokale initiativer blot bliver endnu bedre. På længere sigt kan aftalen udvides med endnu flere engagerende og motiverende aktiviteter, og forhåbentlig nye samarbejdspartnere – heriblandt Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI)”.

Hillerød Kommune - logo