Spring menu over

Nu kommer Favrholm Stadionkvarter et skridt nærmere. Onsdag godkendte byrådet dispositionsforslaget for kvarteret.

Dispositionsforslaget er en videreudvikling og konkretisering af masterplanen for Favrholm Stadionkvarter, som blev politisk godkendt i 2022. Dispositionsforslaget konkretiserer særligt etape 1, som omfatter det nye stadion, sportsområde, boliger og erhverv og viser desuden en videreudvikling af hele Favrholm Stadionkvarter.

Der er fortsat stort fokus på landskabelig sammenhæng, bæredygtig mobilitet og biodiversitet. Desuden er vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen i 2023 indarbejdet i dispositionsforslaget. Arkitektkonkurrencen handlede om stadion og det omkringliggende sportsområde, hvor der på selve stadion kan skabes store sportsoplevelser i form af fodbold på professionelt niveau, og hvor lokalidrætten også får gode forhold og faciliteter.

Borgmester Kirsten Jensen siger om godkendelsen af dispositionsforslaget:

”Det er dejligt, at der nu er taget endnu et skridt nærmere realisering af Favrholm Stadionkvarter. At vi skulle komme til at have endnu en stor betydende markør for identitet i Favrholm ud over hospitalet, det vidste vi ikke den gang, vi gik i gang. Men muligheden for at planlægge for, at en udvikler kan skabe Favrholm Stadionkvarter, som en del af Favrholm med et højklasset stadion og en sportsfælled, kom til os. Vi drømmer om et sted præget af liv og sundhed og mulighed for fællesskab. Det er et projekt, vi i byrådet forventer, bliver til gavn for hele Hillerød. Nu glæder jeg mig til at høre hvad borgerne mener om planerne. Jeg håber, at mange vil deltage i borgermødet og bruge muligheden for at komme med idéer og forslag til planerne, når de fremlægges i offentlig høring i maj og juni”.

Udvikler Propreco A/S har i tæt samarbejde med Hillerød Kommune videreudviklet grundlaget i masterplanen for at sikre, at Favrholm Stadionkvarter fortsat kan indfri de høje ambitioner, som blev sat helt fra starten af udviklingen i 2020. Masterplanen er certificeret til DGNB-guld (DGNB er en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri) og dispositionsforslaget følger op på ambitionerne for bæredygtighed.

 Direktør David Ernst-Sunne fra Propreco siger:

” Nu er dispositionsforslaget afleveret. Det er et stort skridt, som viser, at Favrholm Stadionkvarter nu er meget tæt på at blive en realitet. Det ser vi frem til. Dispositionsforslaget for Favrholm Stadionkvarter viser et nyt og bæredygtigt kvarter, som vil bidrage til Hillerøds imponerende byudvikling. 95 hektar med gode boliger, erhverv, natur og ikke mindst et sportsområde med faciliteter på højt, internationalt niveau. Dispositionsforslaget er også resultatet af et særdeles godt samarbejde med Hillerød Kommune om Favrholm Stadionkvarter, og udviklingsprocessen har nydt godt af kommunens høje planlægningsniveau og kommunens arkitekturråd har ligeledes bidraget med vigtig, løbende input, som er blevet indarbejdet og afspejles i dispositionsforlaget”.   

Stadion kommer til at kunne rumme 10.000 tilskuere, som både dækker det forventede, nuværende behov for en professionel fodboldklub og fremtidssikrer stadion, så det på sigt også kan tiltrække store sportsevents.

Dispositionsforslaget sendes nu i høring i 8 uger sammen med et forslag til kommuneplantillæg for området. Høringen ligger fra den 6. maj til den 1. juli 2024. Der holdes borgermøde om planerne for Stadionkvarteret den 30. maj 2024 kl. 17.00.

 

Fakta:

Byrådet behandler de indkomne forslag og bemærkninger i forbindelse med endelig vedtagelse af planforslagene i efteråret 2024. Når dispositionsforslaget og kommuneplantillægget er endeligt vedtaget vil Hillerød Kommune udbyde Stadionkvarteret til salg i et offentligt udbud. Det offentlige udbud og salg forventes at omfatte det samlede Stadionkvarter, dog ikke de arealer, hvor kommunen ønsker at opføre en ny skole i Favrholm.

 

Totalrådgiver for udviklingen af Favrholm Stadionkvarter:

AI A/S i samarbejde med underrådgiverne Gehl Architects A/S og Niras A/S

Konkurrencevinder og rådgiver for stadionområdet i Favrholm Stadionkvarter:

Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS i samarbejde med underrådgiver Masu Planning ApS, PLH Arkitekter A/S, OJ Rådgivende ingeniører A/S

 

Hillerød Kommune - logo