Spring menu over

Alle, der har bevæget sig i Hillerøds bymidte de seneste to år, har bemærket det: Gaden har været brudt op, der har været gangbroer, støv og støj. Nu er gaden færdig med smuk ny belægning, blomster og træer og ikke mindst separerede kloakker under brostenene.

”Det er blevet et fantastisk flot resultat i Slotsgade. Projektet er et af de første projekter, hvor de intentioner, vi har i vores arkitekturpolitik, om at skabe sammenhæng mellem byen og slottet, kommer til udtryk og bliver rullet ud 1:1. Det ser vi blandt andet med den helt unikke belægning af røde teglklinker, som er sammensat helt specielt til dette projekt, og med en beplantning som trækker tråde til både den romantiske have og barokhaven på Frederiksborg Slot. Det har været en hård omgang for mange af butikkerne, og jeg vil gerne sige dem tusind tak for samarbejdsvilje og udholdenhed,” siger formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise.

Hele baggrunden for at bryde gaden op har været at separatkloakere, altså skille spildevand og regnvand, og det er der både økonomisk og miljømæssige fordele ved at gøre.

”For det første formidsker vi mængden af de overløb, som vi ellers ser flere af i disse år, hvor der falder mere og mere regn. Alene den mængde regnvand, vi nu leder i Slotssøen i stedet for i kloakken, sparer os for at bygge omkring 14.000 m3 bassiner. Derudover er regnvandet med til at forbedre vandmiljøet i Slotssøen,” siger Tue Tortzen, bestyrelsesformand, Hillerød Forsyning.

Separatkloakeringen af bymidten er også med til at reducere belastningen af renseanlægget på Solrødgård, HCR Syd, ligesom Hillerød Forsyning sparer energi, når man ikke skal pumpe regnvandet ud til renseanlægget.

Da gaden derfor alligevel skulle brydes op, blev det samtidig en kærkommen lejlighed til at renovere den. Det betyder blandt andet, at

  • der er lagt 5.355 m2 klinker
  • Der er lagt 1.257 m2 chaussésten
  • Der er plantet 23 nye træer
  • De nye træer modtager regnvand fra tagene som ledes til underjordiske reservoir, hvorfra de kan hente vand i tørre perioder
  • Der er i alt plantet 120 m2 stauder

Det er arbejdet i Slotsgade, der nu er færdigt. Næste etape bliver Helsingørsgade, som skal igennem samme tur.

Afslutningen på arbejdet i Slotsgade bliver markeret med taler fredag den 7. juni klokken 15 foran Imerco. Drabantgarden vil marchere gennem Slotsgade, hvor der også vil være opstillet borde med lidt lækkerier fra de lokale butikker. Fejringen slutter med åbning af Hillerød Slotssø Byfest.

 

 

 

Hillerød Kommune - logo