Spring menu over

Problemerne med dårligt indeklima og skimmelsvamp i bygningerne på Jespervej har været tilbagevendende, og byrådet har i budget 2022-25 besluttet, at der skal bygges en helt ny skole.

Der er løbende sat ekstra ind mod PCB og skimmelsvamp. Alligevel oplever ansatte og børn symptomer og ubehag som eksem, hovedpine og tørre slimhinder. Hillerød Kommune tilkaldte Arbejdsmedicinsk klinik i marts måned. Resultatet af deres undersøgelser foreligger nu og viser, at der er en sammenhæng mellem symptomerne, og det indeklima, der er på Jespervej.

”Det er noget, vi tager meget alvorligt. Der er ikke nogen akut sundhedsrisiko ved at opholde sig på skolen, men vi mener ikke, indeklimaet er godt nok. Indsatsen mod PCB og skimmelsvamp har ikke været tilstrækkelig til at sikre et godt indeklima, og det vil vi have. Derfor begynder vi nu at planlægge, hvordan vi kan flytte aktiviteterne ud af de berørte lokaler på skolen. De områder, der er hårdest ramt, vil blive lukket helt af. Forvaltning og skole arbejder her og nu på en plan for, hvor eleverne skal være. Der er flere lokaler, man kan være i, men også en del lokaler, hvor vi ikke mener undervisningen skal fortsætte,” siger borgmester Kirsten Jensen.

Medarbejdere og forældre til børn på skolen er mandag blevet orienteret om, at Hillerød Kommune vælger at flytte aktiviteter ud af lokalerne snarest muligt. Samtidig vil skolen have stort fokus på udluftning i de lokaler, der stadig er i brug, samt oprydning og grundigere rengøring. En del undervisning kommer til at foregå udendørs i de næste uger.

Hillerød Kommune er i dialog med både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre holdbare løsninger.

Alle forældre er mandag orienteret og opfordret til at tage fat i Sundhedsplejen, hvis de har spørgsmål eller oplever symptomer hos deres børn.

Skolen holder forældrene orienteret om lokale-flytninger. Det står allerede nu klart, at skolens HFO skal have nye midlertidige lokaler.

Hillerød Kommune - logo