Spring menu over

Samfundsøkonomien ser lovende ud i Brødeskov, Nørre Herlev, Uvelse, Tulstrup, Alsønderup, Lystrup, Nødebo og Gadevang, og dermed er muligheden for etablering af fjernvarme i de områder rykket ét skridt nærmere. Det er konklusionen på det analysearbejde, som Hillerød Forsyning har udført, siden byrådet vedtog Hillerød Kommunes nye varmeplan i december sidste år.
Varmeplanen udpeger en række områder, der har potentiale til fjernvarme. I nogle områder kan der etableres fjernvarme uden, at der lægges nye transmissionsledninger. Men i de fire transmissionsfingre, der rækker ud over kommunegrænserne, er det forudsætningen, at Hillerød Forsyning arbejder sammen med varmeselskaber i nabokommunerne.
Kun på den måde kan man skabe sund økonomi i at etablere fjernvarme i flere, mindre bysamfund i kommunen. De byer ville ellers være afskåret fra at få fjernvarme.
Samarbejde baner vejen ”Det er godt at se, at Hillerød Forsynings idé med at tænke ud over kommunegrænserne ser ud til at være frugtbar,” siger Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune, ’’ved samarbejde med andre forsyningsselskaber kan borgerne i de mindre bysamfund i kommunen nu sandsynligvis se frem til at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år.”
Hillerød Forsynings indledende analyser viser, at der kan skabes positiv samfundsøkonomi i alle fire fingre samt Gadevang. Det eneste område i varmeplanen, der ikke kan opnås en positiv økonomi i, er Solparken/Meløse industriområde.
For at et område kan indstilles til at få fjernvarme, skal der først påvises en ’positiv samfundsøkonomi’ i projektet. Varmeselskabet skal dokumentere, at fjernvarme i et område vil være samfundsøkonomisk billigere end alternativerne, og at det kan betale sig at etablere og drive udvidelsen, samt at det er miljømæssigt fornuftigt.
Arbejder videre med planerne Hillerød Forsynings analyser bliver nu gennemgået af Hillerød Kommunes forvaltning og derefter forelagt byrådet i juni. Hvis byrådet godkender planen, skifter de nævnte områder fra lysegrøn til grøn i kommunens varmeplan, mens de få, resterende områder bliver røde. Dermed arbejder Hillerød Forsyning sammen med naboforsyningerne videre med planerne om at etablere fjernvarme i de grønne områder inden udgangen af 2028.
Dernæst skal der udarbejdes konkrete projektforslag, som skal godkendes af både bestyrelsen i Hillerød Forsynings varmeselskab og af Hillerød Kommune, før områderne bliver udlagt til fjernvarme.
En høj tilslutningsprocent er en grundforudsætning for, at økonomien i projekterne både for samfundet, borgerne og forsyningsselskabet fortsætter med at være positiv, og at de nævnte områder dermed ender med at blive tilbudt fjernvarme. Hvis man bor i ét af de områder, der nu efter al sandsynlighed bliver grønne, opfordrer forsyningen til, at man udfylder en interessetilkendegivelse, hvis man ikke allerede har gjort det.
”Det er ikke et bindende tilsagn, så selvom man kun overvejer muligheden og endnu ikke har besluttet sig, vil vi gerne opfordre til, at man udfylder en interessetilkendegivelse. Jo flere, der viser interesse for fjernvarme i et område, jo større er sandsynligheden for, at projektet bliver til noget,” siger Tue Tortzen, bestyrelsesformand, Hillerød Forsyning.
Velbesøgte borgermøder Hillerød Forsyning har deltaget på i alt otte borgermøde i de seneste par måneder, og de har stort set alle været velbesøgte, ligesom der har været stor spørgelyst på møderne.
”Rigtig mange spørgsmål har naturligvis drejet sig om, hvornår borgerne kan forvente at få fjernvarme, og hvad det kommer til at koste. Indtil videre har vi måtte nøjes med at sige, at fjernvarmen bliver billigere end alternativerne, men efterhånden som projekterne bliver mere og mere konkrete, kommer vi naturligvis også tættere på at kunne give en mere nøjagtig pris og tidshorisont,” siger Tue Tortzen.
Mulighed for finansiering Bestyrelsen i Hillerød Forsynings varmeselskab har desuden besluttet, at man vil tilbyde nye fjernvarmekunder en finansieringsordning for fjernvarmetilslutning, så prisen for at blive koblet på fjernvarmenettet kan fordeles ud over en årrække. De nærmere detaljer i finansieringsordningen udestår fortsat og vil derfor blive præsenteret på et senere tidspunkt.
Hillerød Forsyning vil efter påske tage direkte kontakt til de borgere, der har udfyldt og indsendt en interessetilkendegivelse med yderligere information om den kommende proces.
Fakta
• Hillerød Forsyning har pr. 29. marts 2023 modtaget i alt 1.196 interessetilkendegivelser fra borgere i ejendomme i de lysegrønne og grønne områder.
• I de nævnte områder har 44 % af borgerne i ejendomme med olie- eller gasfyr udfyldt en interessetilkendegivelse for at få fjernvarme.
• De 44 % dækker dog over store udsving, idet 79 % af ejendommene i Brødeskov har vist interesse mod blot 6 % i Solparken.

Læs mere om fjernvarme her

Eller hos Hillerød Forsyning her

Hillerød Kommune - logo