Spring menu over

Det viser en brugerundersøgelse på plejehjemmene. Her er de ældre blevet spurgt til en række forskellige ting, som rengøring, mad, personalet, udflugter og så videre. 188 plejehjemsbeboere, fordelt over alle kommunens seks plejehjem, er blevet interviewet til undersøgelsen.

”Jeg er rigtig glad for det resultat, der er kommet frem. Det viser det, vi selv også havde på fornemmelse, at langt størstedelen af beboerne på vores plejehjem er tilfredse med at bo der, ” siger formanden for Omsorgs- og Livskraftudvalget, Christina Thorholm.

”Undersøgelsen viser også, at der er stor tilfredshed med personalet. 89 % svarer, at personalet er venlige over for dem, og at de føler sig trygge og godt tilpas i deres plejebolig. I en tid, hvor vi ved at mange plejehjem kan være presset på personalesiden, er det dejligt at få bekræftet, at vi har nogle godt drevne plejehjem med et dygtigt og venligt personale, ” siger Christina Thorholm.

Undersøgelsen viser også, at tilfredsheden er størst hos de beboere, der fysisk har det godt. Når helbredet svigter mere og mere, bliver tilfredsheden også mindre. Undersøgelsen viser også, at flere af de ældre godt kunne tænke sig lidt flere udflugter ud af huset.

De pårørende er også blevet spurgt, og her er billedet også overordnet positivt. 78 procent er tilfredse eller meget tilfredse med de rammer og muligheder, der er på plejehjemmene, og der er også blandt de pårørende udbredt tilfredshed med personalet.

 

”Det er en meget god og brugbar rapport, der er blevet lavet, hvor vi kan glæde os over den store brugertilfredshed. De ældre og de pårørende er blevet spurgt til mange ting, og vi vil dykke ned i svarene og se, hvor vi skal sætte ind, hvor der kan være noget utilfredshed og hvor vi gør det rigtig godt, fordi der er forskel på, hvad det enkelte plejehjem er særlig gode til – og vi skal lære af den gode praksis.  Helt overordnet er jeg virkelig glad for resultatet, fordi den viser at vores plejehjem er gode hjem for de ældre og at vi har en stor, dygtig, engageret medarbejdergruppe på plejehjemmene,” siger Christina Thorholm.

Hele undersøgelsen kan læses her på hjemmesiden 

Hillerød Kommune - logo