Spring menu over

Projektet omfatter et samlet areal på ca. 95 ha (Udviklingsområdet), som i dag ejes af Hillerød Kommune. Projektet er en del af Hillerøds nye bydel Favrholm.

Udviklingsprojektet STADIONKVARTERET er et ambitiøst og komplekst projekt, der skal udvikle stadionkvarteret til et nyt byområde, hvor et idrætsanlæg med stadion og en sportsfælled bliver centralt ankerpunkt i et tæt, blandet bykvarter med rig mulighed for fællesskaber og en aktiv hverdag.

Det nye idrætsanlæg med stadion skal opføres til fodbold på højt niveau (superliga) og anvendes af en fodboldklub, der har licens iht. DBUs Talentudvalgs licenssystem. Køber er forpligtet til at opføre det kommende idrætsanlæg med stadion som en del af den samlede udvikling samt til at indgå brugsretsaftale med en fodboldklub, der opfylder kravene.

Det nye byudviklingsområde skal etableres med egen infrastruktur, grønne byrum og parkeringshus samt boliger og erhverv. Der vil kunne etableres op til 2.000 nye boliger, ca. 15.000 etagemeter erhverv, herunder kontorerhverv og hotel samt 4.000 m2 butiksareal.

Hillerød Kommune planlægger at opføre en skole og dagtilbud i området.

Der henvises til Favrholm Helhedsplan samt vision og masterplan for Stadionkvarteret.

Se Helhedsplan for Favrhom her

Se masterplan og vision for Stadionkvarteret her

Hillerød Kommune er i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 396 af 3. marts 2021 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme og de forvaltningsretlige grundsætninger om saglig og økonomisk forvaltning forpligtet til at udbyde til markedsprisen. Hillerød Kommune har indgået aftale om forkøbsret med en privat udvikler, som tilbudsgiver skal respektere.

Der bliver holdt et indledende informationsmøde onsdag den 12. april 2023 kl. 14.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Tilmelding kan ske til Birgitte Christensen, bc@hillerod.dk eller på tlf. 7232 2136. Frist senest den 4. april 2023.

Der vil efterfølgende blive inviteret til et individuelle møder med de interesserede.

Vi forventer at offentliggøre udbuddet i slutningen af 4. kvartal med en udbudsperiode på 4-5 måneder.

Byudvikling

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

 

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo