Spring menu over

Opdateret 22. juni 2023 med opsamling fra borgermødet

Se opsamling og præsentationer fra borgermødet her - PDF

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har besluttet at holde et borgermøde for at drøfte en eventuel udarbejdelse af lokalplan for Slangerupgade 44-46, hvor bygherre ønsker at opføre et 55+ bofællesskab kaldet Lanternehuset.

Vi inviterer derfor til et indledende borgermøde forud for eventuel udarbejdelse af plangrundlaget for en lokalplan på Slangerupgade 44-46.

Borgermødet bliver holdt tirsdag den 30. maj 2023 kl. 19.00 – 21.00 i byrådssalen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå den ønskede udvikling af området, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til projektet.

På borgermødet modtager vi gerne idéer og emner, som vi skal være opmærksomme på, hvis økonomiudvalget beslutter, at der skal udarbejdes et forslag til en lokalplan for Slangerupgade 44-46.

Hvorfor skal der laves ny lokalplan

Der skal laves ny lokalplanen, fordi projektet for et 55+ bofællesskabet ikke kan realiseres inden for den gældende lokalplan og kommuneplanramme for området i forhold til bebyggelsesprocent og antal etager.

Projektet planlægges i op til 4 etager med tilhørende fællesarealer, tagterrasse og parkering.

Der har blandt borgerne været stor efterspørgsel på bofællesskaber centralt placeret i Hillerød By.

Du kan læse mere om projektet i lokalplanens startredegørelse her

Du kan læse mere om den politiske behandling af sagen her

Har du spørgsmål

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte byplanlægger Helena Leu på mail helle@hillerod.dk eller tlf. 7232 2183.

Byudvikling

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

 

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo