Spring menu over

Hillerød Kommune vil være klimaneutral før 2050, og der er sat et delmål på 64% reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 2019. For at nå disse mål kræver det, at alle tager ansvar og arbejder sammen om klima og grøn omstilling.

Kom til klimaevent på Hillerød Rådhus og få inspiration til, hvordan jeres virksomhed kan tage de næste skridt imod en grønnere fremtid, og hvordan I kan kompetenceudvikle nuværende medarbejdere og få hjælp til rekruttering af medarbejdere med grønne kompetencer.

Programmet byder på et spændende mix af oplægsholdere og inspirationscafe, hvor I kan møde andre virksomheder, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra Hillerød Kommunes klimaråd, politikere og jobcentrets rekrutteringskonsulenter.

Program

15:00 Velkommen

Ved borgmester Kirsten Jensen og formand for Hillerød Kommunes klimaråd, Oscar Brix Petersen fra den Grønne Ungdomsbevægelse

15:20 Klima, biodiversitet og bæredygtighed: Tre sider af samme sag
Hvad er det for en krise, vi står overfor? Veje til forandringer - og virksomheders rolle heri

Oplæg af Katherine Richardson, medlem af Hillerød Kommunes klimaråd og det nationale klimaråd, professor i biologisk oceanografi og tidligere prodekan på Københavns Universitet, nuværende leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre samt forsker på Center for Macroecology, Evolution and Climate. Katherine Richardson var formand for Klimakommissionen, der i 2010 præsenterede et forslag til, hvordan Danmark kan blive fossilfrit i 2050 og udpeget af FN’s Generalsekretær som medlem af ekspertgruppen med ansvar for udarbejdelsen af FN’s 2019 Global Sustainable Development Report. Derudover er Katherine Richardson ofte foredragsholder og taler i tv og radio som ekspert i klimaforandringer og bæredygtighed.

15:50 Pause

16:00 Krav til grøn omstilling i SMV´er og muligheder for hjælp til at komme i gang

Oplæg af Erhvervshus Hovedstaden

16:15 Fire visioner for bæredygtighed

Oplæg af lokal entreprenør Wolff Svendsen og relations- og kommunikationschef Petrine Nørby Fogtdal

16:30 Sådan kom Hotel Hillerød i gang med den grønne omstilling

Oplæg af direktør Katja Slüter

16:45 Om den nye akademiuddannelse i bæredygtighed og et aktuelt forløb i samarbejde med Nordsjællands Rekrutteringsservice

Oplæg af chefkonsulent Jens Frederiksen fra Cph Business

17:00 Inspirationscafé - og en klimavenlig anretning

Introduktion af Morten Torp, Nordsjællands Rekrutteringsservice.
Her har I mulighed for at få inspiration til, hvordan I kan kompetenceudvikle nuværende medarbejdere og få hjælp til rekruttering af medarbejdere med grønne kompetencer. Mød en række lokale aktører og ikke mindst styrk jeres lokale netværk.
Under inspirationscaféen kan du nyde en klimavenlig anretning.

18:00 Tak for i dag

Kom og mød os på Inspirationscafé

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder virksomheder i hovedstadsområdet gratis og uvildig sparring om grøn og
cirkulær omstilling.
Du kan også få ny viden og konkrete værktøjer gennem events og dybdegående programforløb – altid med respekt for din tid, og målrettet din unikke virksomheds udfordringer og ambitioner.

 

Skal dine medarbejderes kompetencer styrkes inden for bæredygtighed og den grønne omstilling? Så har din virksomhed
mulighed for at få tilskud til at dække lønomkostningerne, mens jeres medarbejdere er på uddannelse.
Arbejdsmarkedskontor Øst er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og understøtter blandt andet indsatsen for at afhjælpe mangel på arbejdskraft.
Kom forbi til en snak med en af vores VEU-koordinatorer, hvis du vil høre mere.


U/NORD er en uddannelsesinstitution med 670 medarbejdere, over 14.000 elever og kursister og en overordnet uddannelsesportefølje bestående af erhvervsrettet 10. klasse, gymnasiale uddannelser i form af HHX, HTX og STX, samt de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser EUD, EUX, EUV
og EUS. Derudover har vi også Kursuscenter, Læreplads- og skoleoplæringscenter og modtageklasser.
Kom forbi og hør, hvordan vi kan understøtte jer med kurser og uddannelser inden for den grønne dagsorden.

 

Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi.
Fra 2023 udbyder vi en helt ny akademiuddannelse i bæredygtighed.
Kom og hør mere og mød nogle af vores kursister, som er i gang med at tage dele af uddannelsen i samarbejde med kommunerne i Nordsjællands Rekrutteringsservice.

 

Hillerød ByForum er et offentligt-privat samarbejde, hvor man ud fra et fælles ejerskab udvikler, drifter og finansierer projekter i bymidten. Hillerød ByForum kan få de gode idéer til at blive virkelighed, fordi bymidtens centrale interessenter er med: Hillerød Shopping, Ejendomsejerforeningen, Foreningen for Liberale Erhverv, kulturlivet, frivillige og Hillerød Kommune.

 

C4 samler erhverv, handel, uddannelse, kultur, sport og turisme i én dynamisk paraplyorganisation, der som samarbejdsorganisation arbejder for at fremme tiltag inden for de nævnte områder.

 

Hillerød Kommune har sat ambitiøse mål på klimaområdet og ønsker at styrke samarbejdet om initiativer og løsninger lokalt på klimaområdet.
Mød Klimarådet, som synliggør og fremmer samarbejde om initiativer for en grøn og klimavenlig omstilling mellem kommune, civilsamfund og erhvervsliv.
Klimarådet repræsenterer foreninger, organisationer, virksomheder, borgere og fælleskaber, som engagerer sig i omstillingen i kommunen. Klimaudfordringer kræver, at der arbejdes på nye måder og samarbejdes på tværs – for vi er sammen om klimaet.
Mød også medarbejdere fra Hillerød Kommunes klimateam og hør mere om kommunens planer på klimaområdet.

 

Mød jobcenterets rekrutteringskonsulenter, der står klar til at understøtte jer med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere – også til den grønne omstilling.

Tilmeld dig arrangementet her

Hillerød Kommune - logo